Podle BKB mají oběti trestných činů řadu práv, často je ale nevyužijí

Oběti trestných činů často nedosáhnou na svá práva, protože jim nerozumí, zatímco pachatelé využívají svá práva aktivně. Práva obětí jsou v Česku rozsáhlá, podle Bílého kruhu bezpečí však často zůstávají spíše na papíře.

„Oběti mají nárok na doprovod důvěrníka a zvlášť zranitelné oběti také na zmocněnce placeného státem,“ uvedla ředitelka organizace Mgr. Petra Vitoušová Organizaci BKB ročně kontaktuje přes 20 tisíc lidí, zejména obětí, kterým je k dispozici celkem 400 odborníků, především právníků a psychologů, ale také psychiatrů či sociálních pracovníků.

„Dovolím si tvrdit, že psychologická pomoc sama o sobě nestačí,“ dodala jedna z nich, psycholožka doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., Dr. h. Po trestném činu totiž oběti čelí nejen duševnímu otřesu, ale také různým praktickým a právním problémům. Pachatel na ně navíc často přenáší vinu za to, čeho se dopustil. Typickým příkladem jsou vztahová znásilnění, domácí násilí nebo nebezpečné pronásledování.

Podle ředitelky Vitoušové se ale postavení obětí za posledních 30 let razantně změnilo v dobrém slova smyslu. Zásadním předělem se stal zákon o obětech trestných činů z roku 2013. Oběti nyní mají například právo na informace o trestním řízení, na ochranu soukromí, na finanční kompenzaci nebo na zajištění ochrany a bezpečí. Advokátka a dobrovolnice BKB JUDr. Daniela Háková obětem poradila, aby v první fázi kontaktu s policií využily právo vzít si s sebou důvěrníka, třeba kamarádku. Důvěrník může poskytnout potřebnou podporu a také se díky většímu emocionálnímu odstupu lépe zorientuje v právech oběti než samotná oběť.

Z prvotního poučení policie by podle advokátky Hákové mělo být oběti zřejmé, že má právo na zmocněnce a na utajení totožnosti. Se zmocněncem oběť získá mnohonásobně více informací o trestním řízení, dozví se tak nejen o úkonech, které se týkají přímo jí. Zmocněnec může například požádat i o účast na výslechu obviněného.

Pracovníci BKB obětem kriminality a domácího násilí doporučují, aby se pro rychlou, bezprostřední pomoc obracely na nonstop bezplatnou linku 116 006. Operátoři jim poskytnou psychickou podporu i právní informace a nasměrují je na místa další pomoci, například do poraden BKB.


Zdroj: ČTK
Foto: bkb.cz

Go to TOP