Předseda ČAK Vladimír Jirousek: HN a Tomáš Nahodil; Twitter a Petr Němec

Motto: Ustanovení Etického kodexu, že „Advokát je všeobecně povinen poctivým, čestným a slušným chováním přispívat důstojnosti a vážnosti advokátního stavu“ se nepochybně vztahuje i na jeho mediální projevy, včetně projevů na sociálních sítích, zejména je-li autor identifikován jako advokát.

 

Není to tak dlouho, co jsem prostřednictvím článku zveřejněného ve Sněmovním fóru Advokátního deníku „Rozum a slušnost, prosím“ požádal kandidáty tzv. Otevřené advokacie, zejména Tomáše Nahodila a Petra Němce, aby v rámci svých prezentačních projevů ctili rozum a důstojnost relevantní advokátnímu stavu. Zbytečně! Agresivita, užívání účelové a mnohdy lživé argumentace, nekonečné hledání či přímo umělá tvorba údajných vad v činnosti současného vedení Komory, to vše nabylo až neuvěřitelně na intenzitě. Plést si volby do orgánů ČAK s těmi politickými však rozhodně dobrým nápadem není.

V úterý 24. srpna mě Martin Drtina z pozice šéfredaktora Právního rádce požádal o odpovědi na čtyři otázky související s vymezením nové volné živnosti „Poskytování služeb pro právnické osoby a svěřenské fondy“. Jelikož ze čtyř jasně a podrobně formulovaných odpovědí byla 27. srpna 2021 v článku tištěných Hospodářských novin a na zpravodajském webu iHNed.cz („potřeba“ Právního rádce byla zástěrkou) užita toliko jedna věta (!), je namístě ony otázky a odpovědi v celé šíři připomenout – ZDE. Ukázalo se však, že účelem nebylo zjištění, jak se věci ohledně dané problematiky měly a mají, ale zjevně to, aby ještě „nedávný“ novinář Lidových novin a v rámci své kandidatury opakovaně s Hospodářskými novinami spolupracující Tomáš Nahodil (přístupem novináře nechť se zabývají jiní) mohl napadnout vedení ČAK za nedostatečný monitoring legislativních procesů a světu oznámit: „Komora se legislativou zabývá především, když sama potřebuje něco prosadit do zákona o advokacii – třeba advokátní taláry, zaměstnané advokáty apod. Mnohem důležitější je ale průběžně monitorovat legislativní proces a číst důvodové zprávy. Tedy to, co navrhují jiní.“ Jelikož autor citace sleduje prakticky denně transparentně sdělovanou činnost Komory (prakticky na vše nějak reaguje), je mu rozsáhlá monitoringová a navazující připomínková aktivita ČAK nepochybně podrobně známá, přinejmenším pak v rozsahu zprávy Odboru vnější a vnitřní legislativy zveřejněné v 1. předsněmovním speciálu Bulletinu advokacie na str. 82 až 88 – ZDE. Jinak řečeno, Tomáš Nahodil dobře ví, že rádoby vtipným odkazem na taláry (r. 2006?!) účelově mate veřejnost, a pod heslem „já to spravím“, lže. Hulvátským způsobem tak uráží řadu odborníků, kteří se za advokacii jen v posledních dvou letech podíleli na formulaci mnoha desítek (!) obsáhlých souborů připomínek k občanskoprávní, trestněprávní, správní a daňové, resp. další legislativě, o nesčíslných přímých jednáních zástupců Komory s představiteli státní správy, poslanci a senátory ani nemluvě.

Další, kdo se v rámci své kandidátní prezentace významně podílí na „budování kreditu“ advokacie, je kandidát Otevřené advokacie Petr Němec. Nad výroky typu „Advokátní komora má prosazovat zájmy a témata stavu, lobbuje ale za klienty členů představenstva“ (Advokátní deník, 17. 8. 2021), jež přivedly k záchvatu smíchu i mou asistentku, mohu ještě mávnout rukou s tím, že to snad žádný rozumný advokát nemůže vzít vážně (pozn.: mohl by být Petr Němec např. ohledně mých ostravských klientů konkrétnější?). Pokud se však díky nejapným projevům jmenovaného na sociální síti Twitter směřujících ať již vůči Komoře, konkrétním politikům atd. (vůči ČAK, Spolu, Zdechovskému, Pollertovi, Slávii …), to vše např. při vzniku profilu „Petr generátor žalob Němec“, rozjede vášnivá debata ve smyslu „proč proti Sucharovi (P. Němec) nezakročí ČAK“, začíná být situace vážnější. Už dávno víme, že stačí jeden a terčem se stává celý stav. Když se pak opakovaně na sociálních sítích objevují reakce ve smyslu, že „…kamkoli dnes na Twitteru vlezete, řeší se tam Němec, potažmo advokacie, resp. jací jsou advokáti hanební parchanti“, je třeba Petru Němcovi skutečně poděkovat.

Nicméně díky jmenovaným kandidátům jsem pochopil, proč se platforma nazývá Otevřená advokacie: otevřená všemu možnému, včetně uměle konstruovaným dehonestacím, účelovosti, nepravdám, nesmyslům apod.

Bože, ochraňuj advokacii!

 

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory
(na 8. sněmu ČAK nekandidující)

 

Foto: Jan Kolman

Go to TOP