Do advokátního nebe odešla JUDr. Jitka Fügnerová

S hlubokým zármutkem jsme před časem přijali zprávu o tom, že nás dne 13. srpna 2021 opustila doktorka Jitka Fügnerová, dlouholetá pražská advokátka a spolupracovnice České advokátní komory, členka Kontrolní rady ČAK.

 

JUDr. Jitka Fügnerová pocházela z Plzně, kde vyrůstala a též i maturovala. Nevhodný původ jí překážel v přijetí k dennímu studiu. Tento nedostatek „napravila“ jako sekretářka tehdejšího Ústředí advokátních poraden (předchůdce současné České advokátní komory), takže mohla studovat právnickou fakultu alespoň dálkově.

Po promoci (1962) byla přijata jako advokátní koncipientka v advokátní poradně 5. Připravovala se pod dohledem JUDr. Zdeňka Křížka, vedoucího této advokátní poradny. Po advokátní zkoušce byla od 1. října 1965 přijata jako advokátka Městského sdružení advokátů v Praze, přičemž zůstala v téže advokátní poradně, a to až do začátku devadesátých let. Nikdy nebyla v komunistické straně. Přesto byla v letech 1976 až 1981 členkou výboru Městského sdružení advokátů v Praze. Ochotně předávala obsáhlé zkušenosti mladším či začínajícím kolegům. V osmdesátých letech intenzivně spolupracovala s JUDr. Antonínem Fürstem, který pod jejím dohledem vykonával koncipientskou praxi.

Jak bylo tehdy obvyklé, vykonávala všeobecnou praxi. Bohatě využívala znalosti němčiny, a proto byla úzkém kontaktu se zastupitelskými úřady obou německých států v Praze. Při té příležitosti zastupovala v případech, jaké si v současné době je značně obtížné představit. Například jedna její německá klientka se ráno jako odsouzená probudila na Pankráci, v poledne byla Jitka přítomna jejímu vyhoštění na letišti, odpoledne jí táž klientka telefonovala z (východního) Berlína a večer pořád stejná klientka telefonicky oznamovala z Frankfurtu nad Mohanem, že je tam, kde chtěla být, protože ji odpoledne východoněmecká vláda „prodala“ do Spolkové republiky Německo… To vše se odehrálo v rozpětí třinácti hodin!

Vždy veselá, usměvavá a v dobré náladě patřila JUDr. Jitka Fügnerová k těm, kteří vždy oživili jakoukoli společenskou událost. Velmi loajální ke klientům, velice korektní ke kolegům. Pravidelně se účastnila různých akcí v advokacii, jakož i setkání bývalých advokátů atd. Ráda sportovala, zejména často lyžovala.

Po roce 1990 vypomáhala JUDr. Jitka Fügnerová České advokátní komoře zvládat novou agendu, kterou přinesly společensko-politické změny. Několik let byla členkou Kontrolní rady ČAK, kde zasvěcovala mladší členy do jednotlivých případů, které tento orgán jako novou činnost zpracovával.

Advokátní praxi přestala vykonávat koncem roku 2010.

 

Milá Jitko, prosíme Tě, měj tam nahoře pro nás pochopení v tom rozsahu, v jakém nám všem scházíš.

JUDr. František Schulmann, advokát

 

 

 

S úctou a tichou vzpomínkou se připojuje redakce AD

 

Foto:  archiv JUDr. Františka Schulmanna a canva.com

Go to TOP