Opatření k prevenci domácího násilí se ministerstvům dařila plnit jen částečně

Ministerstva a Úřad vlády plnily nebo splnily v roce 2020 necelou třetinu z 50 úkolů, které jim ukládal plán s opatřeními k prevenci domácího a sexuálního násilí

Ministerstva a Úřad vlády plnily nebo splnily v roce 2020 necelou třetinu z 50 úkolů, které jim ukládal plán s opatřeními k prevenci domácího a sexuálního násilí. Na dalších záměrech pracovaly jen částečně, třetinu pak neplnily vůbec. Vyplývá to ze Zprávy za rok 2020 o plnění Akčního plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022, kterou vypracoval sekretariát Rady vlády pro rovnost žen a mužů s vládním Výborem pro prevenci domácího násilí. S materiálem se na jednání 23. srpna seznámila vláda.

 

Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí s kroky na léta 2019 až 2022, který navázal na předchozí dva dokumenty, obsahuje opatření ke vzdělávání profesionálů, k ochraně obětí, k rozšíření služeb pro potřebné i pro práci s násilnými osobami.

„Z těchto 50 výstupů bylo splněno či plněno 15, tedy 30 procent, částečně splněno či plněno 18, tedy 36 procent, nesplněno či neplněno 17, tedy 34 procent. Nejúspěšnějším resortem v plnění bylo v roce 2020 Ministerstvo spravedlnosti. Splnilo či plnilo sedm ze sedmi výstupů. Naproti tomu Ministerstvo školství nesplnilo či neplnilo čtyři ze šesti výstupů,“ uvádí zpráva.

Podle dokumentu se nejvíc daří plnit úkoly, které se týkají přístupu obětí ke spravedlnosti. Nejméně se pak provádějí opatření na jejich ochranu a podporu. Podle autorů „výzvou“ zůstává zajištění dostupnosti pomoci i dostatečného a předvídatelného financování specializovaných sociálních služeb pro oběti i jejich děti.

Jak je dále uvedeno ve zprávě, chybí v České republice služby a podpora obětem sexuálního násilí. Nedařilo se loni vzdělávání profesionálů, kteří s ohroženými pracují. Téma boje proti domácímu i jinému násilí se nepromítlo do vzdělávacího programu ve školách. Podmínky pro práci s násilnými osobami se naplnily částečně. Chyběly i nástroje k včasnému nalezení dětí, které vyrůstají v násilném prostředí.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP