Soutěž mladých právníků ERA se uskutečnila ve virtuálním prostředí

Ve dnech 4. – 5. února 2021 uspořádala Akademie evropského práva (Academy of European Law – ERA) ve spolupráci s CCBE v německém Trevíru již třetí ročník soutěže mladých právníků – Young Lawyers Contest. Kvůli pandemickým opatřením se tento ročník nakonec uskutečnil online ve virtuálním prostředí platformy Virbela.

JUDr. Patrik Albrecht

„Byl jsem ohromen designem a funkčností tohoto nástroje. Každý z účastníků si vytvořil vlastního avatara, se kterým se pak mohl pohybovat na soutěžním poli a prostřednictvím kterého komunikoval s ostatními,“ přiblížil úvodem virtuální podobu soutěže advokátní koncipient působící v advokátní kanceláři Taylor Wessing, JUDr. Patrik Albrecht, který byl nominován Českou advokátní komorou, aby reprezentoval Českou republiku.

Hlavním smyslem této soutěže je propojit mladé právníky – koncipienty z různých členských států EU, aby měli možnost už v začátcích své profesní kariéry sdílet společné hodnoty, vyměňovat si zkušenosti a diskutovat o nových perspektivách v oblastech jejich společného zájmu, tedy práva. Zároveň jim také umožnit prohloubit si znalosti práva EU v rámci intenzivního právního tréninku. Ve třetím ročníku soutěžilo celkem deset týmů tvořených právníky z 12 různých členských států EU.

“Do soutěže jsem se přihlásil, neboť se ve své praxi specializuji mimo jiné na právo EU a právo hospodářské soutěže. Byl jsem přidělen do týmu č. 9 spolu s Belgičankou Stéphanie de Potter a Polákem Łukasz Ostas. Během společného času jsme se velmi sblížili a vytvořili dobře fungující tým. Pracovat jsme spolu začali již v říjnu 2020 poté, co jsme si vybrali téma našeho písemného reportu – Přístup ke spravedlnosti a covid-19,“ přiblížil téma analýzy JUDr. Albrecht.

V 15stránkové analýze sepsané v anglickém jazyce se tým českého zástupce zabýval otázkami aplikace Listiny základních práv Evropské unie na případy zamezení / omezení přístupu lidí ke spravedlnosti (zavírání soudních budov, odročování a rušení soudních jednání, postavení svědka ve videokonferenčním hovoru apod.).

„Tato problematika je velmi aktuální a věřím, že jsme pozitivně přispěli do odborné právní debaty, která zcela jistě na toto téma bude pokračovat v době post-covidové (zejména co se týče otázek a výzev digitalizace justice, zajištění automatizace procesů, zapojení AI a umožnění tak přístupu k justici ještě více lidem než doposud, a to za současného udržení standardu spravedlivého procesu).“

Jaký program měly soutěžní dny?

„V prvním soutěžním dni jsme písemnou práci obhajovali ústně před porotou složenou z advokátů a profesorů práva zahraničních univerzit (např. Londýn, Madrid, Ghent) a vedli odbornou diskusi s druhým soutěžním týmem, který vypracoval report na stejné téma. V odpoledních hodinách jsem měl tu čest být hlavním vyjednavačem našeho týmu v simulovaném vyjednávání o podmínkách vytvoření budoucího Joint-Venture. Zastupovali jsme investora se zájmem o rozvoj a komerční uplatnění patentu protistrany. S pomocí mých kolegů v týmu jsme vyjednali v určeném časovém rámci 90 minut základní podmínky spolupráce (rozhodné právo, prorogační doložku, odpovědnost stran, ochranu majoritního vlastníka a záruky pro minoritáře a další podmínky např. konkurenční doložku). Porota velmi oceňovala výkon našeho týmu, zejména s ohledem na skutečnost, že jsme jako jedni z mála týmů byli schopni vyjednat základní podmínky v daném časovém rámci, a přestože jsme chránili práva klienta, byli jsme ochotni přistoupit na kompromisní řešení, která zachránila realizaci celého projektu.
Druhý den náš tým sloužil jako pozorovatelský panel, který pomáhal porotě klást otázky finalistům v závěrečném simulovaném soudním procesu týkajícím se imunity poslance Evropského parlamentu.“

Za normálních okolností je každý večer pro účastníky připraven společenský program. V současné virtuální realitě byl nahrazen videokonferencí. „Na ní měl každý z nás možnost se představit a říct několik vět o své členské zemi EU. Atmosféra celé soutěže byla velmi přátelská a podnětná. Postřehy a zpětná vazba poroty pro mě byly velmi užitečné. Určitě bych tuto soutěž doporučil každému, kdo má zájem o evropské právo a rád by se seznámil s kolegy z jiných členských států a zároveň získal cenné zkušenosti z veřejného prezentování svých názorů a znalostí. Na tomto místě patří poděkovat i odboru mezinárodních vztahů ČAK, který mi umožnil tuto zkušenost absolvovat,“ dodal na závěr Patrik Albrecht.

Detailní informace o právě uskutečněném ročníku soutěže, stejně jako o budoucím termínu toho ročníku jsou a budou k dispozici na stránkách www.younglawyerscontest.eu.

Redakce AD
Foto: archiv JUDr. Albrechta

Go to TOP