Regulace družin, klubů a kroužků byla v rozporu se zákonem, rozhodl NSS

Regulace středisek volného času, školních klubů a družin, která platila začátkem letošního května, byla v rozporu se zákonem. Nejvyšší správní soud (NSS) vyhověl návrhu na vyslovení protizákonnosti čl. I. bodů 7 a 8 Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN. Podala jej rodina jménem žákyně druhé třídy J. H. z Brna. Pro plošné omezení činnosti středisek a družin nemělo Ministerstvo zdravotnictví oporu v pandemickém zákoně ani v zákoně o ochraně veřejného zdraví. Nejvyšší správní soud rozhodl dne 22. července 2021 bez veřejného jednání, rozsudek NSS 2 Ao 2/2021 – 44 je dostupný na úřední desce soudu.

 

Nejvyšší správní soud argumentačně navázal na sérii dřívějších rozhodnutí, jimiž rušil nebo konstatoval protizákonnost různých opatření přijímaných v uplynulých měsících v boji proti šíření onemocnění covid-19.

Pandemický zákon podle NSS umožňuje regulovat jen vysoké školy. Zákon o ochraně veřejného zdraví zase slouží k potlačování ohnisek, nikoliv k plošným preventivním zásahům – umožňuje totiž zákaz nebo omezení „styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami“, přičemž jen ve výjimečných situacích lze jako podezřelého vnímat prakticky kohokoliv v celé zemi.

Ministerstvo zdravotnictví se podle NSS chovalo tak, jako by mezi jeho pravomoci při epidemii patřilo obecně a bez dalších podmínek omezit svobodu pohybu všem lidem, uzavřít všechny školy, restaurace a podobně. „Takové úvahy však nejen že jsou obtížně přijatelné z ústavněprávního hlediska, ale ani nemají žádný podklad ve znění zákona,“ stojí v rozhodnutí NSS.

V rozhodnutí se Nejvyšší správní soud konkrétně zabýval dvěma články, článkem 7 a 8, Opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 29. 4. 2021, č. j. MZDR 14600/2021-6/MIN/KAN, platného začátkem května. První z nich zakazoval osobní přítomnost dětí ve střediscích volného času s výjimkou individuálních konzultací a individuální prezenční výuky, druhý článek upravoval provoz klubů a družin, kam mohli chodit jen žáci, jimž mimořádné opatření zároveň umožňovalo účast na prezenční výuce ve škole. Další podmínkou bylo to, že se stýkají jen žáci ze stejných tříd.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP