Před 150 lety byl přijat zákon nařizující přechod na metrickou soustavu

Přesně před 150 lety, 23. července 1871, byl v Rakousku-Uhersku přijat zákon, který nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu metrických měr a vah. Známý metrický systém byl prosazen v porevoluční Francii v roce 1795. Jednotka metr byla zvolena francouzskými akademiky jako délka jedné čtyřicetimiliontiny délky zemského poledníku procházejícího Paříží.

Pár let po přijetí metru se ale zjistilo, že jeho definice není přesná. Změnit délku pracně zavedeného standardu už nešlo. Proto byl etalon z platiny a iridia nakonec předefinován jako vzdálenost, kterou urazí za určitý čas světlo ve vakuu. V dnešní době jsou i další jednotky odvozeny jinak a přesněji.

V roce 1875 uzavřelo 17 zemí Metrickou konvenci a tím se zavázaly zavést metrickou soustavu jednotek délky, obsahu a objemu. Cílem konvence bylo vytvoření univerzální a neutrální desetinné soustavy jednotek tak, jak to vyžadoval rozvoj vědy, výroby a obchodu.

Rakousko-Uhersko konvenci podepsalo v květnu 1875 a ta v habsburském soustátí vstoupila v platnost 1. ledna 1876. Metrická konvence nyní seskupuje 62 členských států a 40 přidružených zemí.

Metrická konvence byla v roce 1921 mírně upravena. Vyvrcholením sjednocování bylo přijetí Mezinárodní soustavy jednotek SI (Systéme International d’Unités), která se skládá ze základních jednotek, odvozených jednotek a násobků a dílů jednotek, v roce 1960. Systém SI přijaly téměř všechny státy světa, a tak 95 procent světové populace v současnosti používá metrický systém.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP