Strany slibují zrychlení soudů, nový trestní řád či zestátnění exekutorů

V oblasti práva a spravedlnosti slibují politické strany a hnutí ve svých programech zrychlení soudů, prosazení nového trestního řádu, zvýšení nezávislosti státních zástupců či podporu alternativních trestů namísto vězení. Část z nich pokládá za podstatné také rozšíření bezplatné právní pomoci či zestátnění exekutorů. Vyplývá to ze zveřejněných programů subjektů, které mají podle průzkumů veřejného mínění šanci uspět v podzimních volbách do Sněmovny.

Pouze vládní hnutí ANO se ke svým prioritám zatím nevyjádřilo. Volební program bude představovat až při zahájení kampaně, které plánuje na konec prázdnin.

Současná vláda měla ve svém programovém prohlášení mimo jiné I dokončení legislativních prací na novém trestním řádu, zákon je ale stále ve fázi přípravy. Předložit nový trestní řád nyní slibují koalice Spolu i hnutí Přísaha, podle nichž se tím zrychlí i zefektivní soudní řízení. Koalice Pirátů a Starostů chce do trestního řádu promítnout výsledky analýzy průtahů a obstrukcí v trestním řízení.

Rozšíření možností používání alternativních trestů, tedy například obecně prospěšných prací nebo domácího vězení, podporují ČSSD, Piráti se Starosty i koalice Spolu. ČSSD také tvrdí, že zdesetinásobí využívání tzv. elektronických náramků pro odsouzené a že se zasadí o co nejširší zaměstnávání vězňů. Piráti a STAN chtějí, aby šlo ukládat alternativní tresty i zlodějům recidivistům. Jsou také pro zřízení dalších tzv. otevřených věznic.

Zjednodušení právního řádu či revizi nadbytečných právních předpisů pokládají za důležité téma KSČM, Přísaha i koalice Spolu, která hovoří o „prosekání právní džungle“ a “velkém právním úklidu”.

Piráti dále akcentují boj s korupcí a hospodářskou kriminalitou. Chtějí prosadit zákon na ochranu oznamovatelů korupce a zavést nové majetkové trestné činy týkající se převodu majetku z trestné činnosti. Hodlají zvýšit nezávislost soudů, zvážili by zřízení rady pro soudnictví. Slibují zavést elektronický spis a zajistit adekvátní platy soudního personálu. Usilovat chtějí také o maximální nezávislost vedoucích státních zástupců na politicích – jejich výběr by se měl konat v transparentních řízeních a na pevně stanovená funkční období.

Prosadit zákon o státním zastupitelství chce také Přísaha, která rovněž požaduje transparentní výběrová řízení a délku mandátu funkcionářů soustavy státních zastupitelství. Hodlá také zrychlit soudy například přesunem soudců podle zatížení soudů, zřídit specializované soudní senáty a podpořit systém anonymního přidělování spisů soudcům. Soudce chce postihovat za to, pokud se nebudou celoživotně vzdělávat v nově zavedeném kreditním systému. Žádá také obnovení specializovaných policejních útvarů.

Koalice Spolu volá po ochraně práv účastníků soudních řízení. Hromadná řízení mají podle ní zajistit společný postup těch, kteří se chtějí domáhat svých práv, nikoliv výdělek pro toho, kdo je právně zastupuje. Chce také potírat korupci, a to i za pomoci digitalizace a elektronizace státní správy. Hodlá zrušit “nesmyslné pokuty a řízení při zanedbatelných přestupcích”. Plánuje vytvořit přehledný a komplexní právní informační systém se vzory podání, který bude dostupný všem, online a zdarma.

SPD a KSČM shodně prosazují zestátnění soukromých exekutorů, komunisté chtějí převést systém exekucí na specializované soudy. Oba subjekty také považují za důležité rozšířit bezplatnou právní pomoc, podle SPD by ji měli poskytovat úředníci na odborech sociální péče lidem, kteří se dostanou do dluhové pasti a do problémů s exekucemi.

SPD bude dále usilovat o zvýšení odpovědnosti soudců a státních zástupců a o zavedení časově omezených mandátů, které budou muset soudci pravidelně obhajovat. Novelou trestního zákoníku hodlá prosadit automatické uložení výjimečného trestu u vražd spáchaných zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem i u vražd dětí mladších patnácti let a těhotných žen. Chce také zpřísnění trestních sazeb recidivistům způsobem „třikrát a dost“. Rozhodnutí ombudsmana by podle SPD měla být právně vymahatelná.

KSČM chce odstranit ekonomické překážky, které podle ní brání přístupu občanů k právu. Pokládá za nutné upravit soudní i správní poplatky. Hodlá zařadit do trestního zákoníku kyberšikanu a sexuální obtěžování dětí na sociálních sítích. Je také pro koordinovanější potírání terorismu a projevů etnické či náboženské nesnášenlivosti.

ČSSD hodlá rozšířit podporu pro oběti trestných činů, zvýšit tresty za násilí na dětech a zvýšit ochranu před digitálním pronásledováním – kyberstalkingem. Prosazuje také stanovení pásem pro určování výživného u soudů, detektor lži jako plnohodnotný důkaz v trestním řízení či umožnění rozvodu manželství u notáře namísto u soudu.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP