Navrhněte svého kandidáta na cenu Podnikový právník 2021, zbývá pár dní!

Nominací na ocenění Podnikový právník 2021 z řad veřejnosti přibývá, ale ještě stále je možnost navrhnout další kandidáty, a to v šesti kategoriích. Nominace budou ukončeny ve středu 21. července 2021.

Našim cílem je vybrat z nominací nejlepší podnikové právníky, kteří dosahují výjimečných výkonů a dělají čest naší profesi. Nejde přitom jen o ocenění renomovaných a zkušených kolegů. Všímáme si taky mimořádné práce mladých firemních právníků do 40 let, jimž je určena kategorie Perspektiva,“ uvedla prezidentka Unie podnikových právníků ČR JUDr. Marie Brejchová.

Nominaci lze podat prostřednictvím online formuláře nebo e-mailu zaslaného na adresu info@uppcr.cz. Stačí uvést jméno a příjmení nominovaného, jeho kontakt, zaměstnavatele a stručné odůvodnění návrhu. V nominaci je také třeba zvolit jednu z kategorií, do níž je kandidát navrhován: Podniková právní kancelář, Veřejné zakázky a hospodářská soutěž, Pracovní právo, Občanské právo, Inovativní právní řešení nebo Perspektiva 2021.

Sedmičlenná odborná porota se nad nominacemi sejde v srpnu. V každé kategorii vybere jednoho laureáta. Držitelem ocenění může být kterýkoliv podnikový právník, individuální či kolektivní člen Unie podnikových právníků ČR nebo osoba vykonávající jakékoliv právnické povolání, které se dotýká podnikové právní praxe, tzn. i vědečtí a vědecko-pedagogičtí pracovníci.

Zdroj: UPP ČR
Foto: UPP ČR

Go to TOP