Poslanecká sněmovna schválila posílení pravomocí ČNB při řešení krizí

Česká národní banka zřejmě získá novou pravomoc vyhlásit tzv. moratorium, tedy pozastavení plnění závazků na určitou dobu u finanční instituce ohrožené případnou krizí. Cílem opatření je zabránit dalšímu zhoršení finanční situace dané společnosti. Předpokládá to vládní novela zákona č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, kterou dne 16. června 2021 schválila Poslanecká sněmovna. Novela reaguje na novou směrnici EU.

 

Moratorium umožňuje České národní bance nařídit právnické osobě, aby pozastavila platby a plnění závazků na nezbytně nutnou dobu. V tomto případě by moratorium nemělo podle směrnice trvat déle než dva dny. Cílem je poskytnout ČNB dostatek času na zjištění, zda je řešení krize ve veřejném zájmu. Dále slouží také k tomu získat čas ke zvolení vhodných opatření k řešení krize.

Návrh novely zákona je předkládán především kvůli zavedení revidovaného rámce pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků (BRRD II) v rámci Evropské unie. Obecně je cílem BRRD zajistit harmonizaci při řešení selhání finančních institucí. Tím má být zaručeno, že náklady v případě selhání finanční instituce ponesou zejména společníci a věřitelé, nikoliv daňoví poplatníci. Česká republika měla směrnici zavést do 28. prosince 2020.

Mezi další opatření uvedená v novele zákona patří například vymezení osob podléhajících řešení krize nebo stanovení pravidel týkajících se minimálního požadavku na kapitál.

Návrh novely zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu nyní dostane k projednání Senát.

 

Česká národní banka bude zřejmě také moci po bankách požadovat změnu auditora, jestliže ty svým jednáním poruší povinnosti dané zákonem o auditorech. Předpokládá to novela zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, kterou sněmovna dnes, tedy 16. června 2001, také schválila. Předloha vychází z nových právních předpisů Evropské unie a má – podle vlády – též posílit odolnost bank a dalších regulovaných společností vůči případným ekonomickým otřesům a přispět k upevnění finančního systému.

Důvodem, proč bude moci ČNB požadovat výměnu auditora, bude to, že jí auditor nesdělí některé skutečnosti, které při auditu zjistil. Auditor musí například ČNB oznámit porušení právních předpisů upravujících podmínky činnosti banky nebo zjištění skutečností, které mají zásadní negativní vliv na její hospodaření. Družstevní záložně bude moci ČNB výměnu auditora nařídit.

Centrální banka bude moci například uložit požadavky na kapitál v návaznosti na výsledky vyhodnocování, jestliže zjistí, že banka je vystavena rizikům, která ale nejsou dostatečně pokryta kapitálovými požadavky podle příslušného evropského nařízení.

Novela dále mění pravidla pro výpočet kapitálového požadavku u tzv. Pilíře 2 nebo upravuje výpočet kapitálových rezerv. Mezi další změny patří povinnost banky evidovat údaje o úvěrech poskytnutých členům statutárního orgánu, správní rady a dozorčí rady banky a jejich spřízněným osobám. Na základě transpozice evropské směrnice doplňuje do zákona genderovou neutralitu zásad a postupů odměňování.

Návrh novely zákona o bankách nyní posoudí Senát.

 

Zdroj: ČTK
Foto: ČNB

Go to TOP