Tchaj-pejská advokátní komora a ČAK podepsaly memorandum o spolupráci

Tchaj-pejská advokátní komora a Česká advokátní komora uzavřely dohodu o spolupráci, která spočívá v tom, že se budou vzájemně informovat o svých právních systémech a v případě potřeby si poskytovat pomoc při zjišťování informací ohledně konkrétních právních otázek.

Budou také společně organizovat konference a semináře pro advokáty s tématy společného zájmu a případně prezentovat navzájem své příspěvky.

Organizovat vzdělávání a vzájemné návštěvy advokátních kanceláří druhé komory a navzájem sdílet své zkušenosti.

Doporučovat vhodné advokáty a advokátní kanceláře s cílem navázat pevné vztahy mezi oběma stranami podporující jejich hospodářský rozvoj.

Tchaj-pejská advokátní komora čítá zhruba 6500 advokátů. Má velmi rozvinutý systém online vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů a také velmi prosazuje jejich pro bono činnosti.

 

Za obě komory podepsali memorandum její předsedové – za Tchaj-pejskou advokátní komoru Po-Hsiang Yu, za ČAK JUDr. Vladimír Jirousek. Uzavření memoranda proběhlo na dálku, ale ČAK má v této oblasti již bohaté zkušenosti. První oficiální online ceremonie se uskutečnila již v roce 2019, kdy ČAK uzavřela memorandum o spolupráci s Mauricijskou advokátní komorou. Na počátku roku 2021 pak v rámci slavnostního online zasedání podepsal předseda ČAK JUDr. Jirousek smlouvu o spolupráci s advokátní komorou Bar Council of England and Wales, zastupující advokáty, tzv. barristery, a to navíc jako první na světě v nových pobrexitových časech.

 

Pro ČAK jsou mezinárodní vztahy prioritou, aktuálně projednává možnost uzavření memoranda i s Law Society of England and Wales, která zastupuje advokáty – solicitory.


Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: Redakce AD

Go to TOP