ESLP začal v loňském roce řešit 13 nových stížností na Českou republiku

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) obdržel v roce 2020 celkem 381 nových stížností proti České republice, 348 z nich odmítl. ESLP oznámil české vládě 13 stížností, mezi nimiž byla i stížnost Lichtenštejnska související s Benešovými dekrety. Porušení lidských práv soud loni ve vztahu k ČR konstatoval v jediném případě – u doživotně odsouzeného Roberta Tempela. Vyplývá to z materiálu, který v pondělí 7. června projedná vláda.

 

Evropský soud pro lidská práva dále v loňském roce schválil tři smírná urovnání mezi Českou republikou a stěžovateli, která se ve dvou případech týkala nepřiměřené délky řízení a v jednom neoprávněné regulace nájemného. Další nárok ohledně nepřiměřené délky řízení uznala česká vláda jednostranným prohlášením. Úspěšným stěžovatelům uhradila loni Česká republika u ESLP zadostiučinění v celkové výši 70 869 eur (přibližně 1,8 milionu korun).

Ze 13 nových stížností podaných na ČR má 11 individuální povahu – týkají se například práva na projednání věci v přiměřené lhůtě. Další, „klimatickou“ stížnost podalo šest Portugalců na 33 různých států včetně České republiky. Poukazují v ní na důsledky klimatické změny pro své životy a budoucnost. Poslední ze stížností, „lichtenštejnská“, se pak vztahuje k sérii čtyř desítek českých řízení. Lichtenštejnsko si stěžuje na systematické porušování základních práv jeho státních příslušníků – především vládnoucího knížete a členů jeho rodiny, jejichž právním předchůdcům zkonfiskovalo Československo po druhé světové válce majetky.

Kauza Roberta Tempela je prvním případem doživotně odsouzeného, u nějž shledal ESLP v řízení proti ČR porušení práva na spravedlivý proces. Uvedl, že desetileté trestní řízení bylo nejen nespravedlivé, ale i nepřiměřeně dlouhé. Otázkou, zda Tempel trestný čin z roce 2001 spáchal, či nikoliv, se při tom soud nezabýval. Muž se následně obrátil na český Ústavní soud s žádostí o obnovu trestního řízení. Jeho cílem je zrušení odsuzujícího rozsudku a revize celého trestního procesu.

Naprostou většinu stížností podaných k ESLP soud žalované vládě neoznamuje. Proces jejich projednávání končí tím, že je odmítne samosoudce, nebo administrativním odmítnutím pro nesplnění formálních náležitostí.

Od ledna 1993 do 31. prosince 2020 oznámil ESLP české vládě celkem 813 stížností. U 311 z nich soud následně nezjistil žádné porušení úmluvy o lidských právech, u 225 konstatoval nejméně jedno porušení. V 31 případech Česká republika porušení úmluvy sama uznala, 126 věcí skončilo smírem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv ESLP

 

 

 

 

Go to TOP