Poslanci schválili zákon o občanských průkazech a o pobytu cizinců v ČR

Poslanecká sněmovna dne 2. června schválila, že lidé budou asi ještě letos dostávat občanské průkazy s čipy, na nichž budou jejich otisky prstů. V souběžné novele o matrikách Sněmovna umožnila všem Češkám, aby požádaly o úřední zapsání svého příjmení v mužské podobě. Normy nyní dostane k projednání Senát.

Možnost žádat o oficiální uvádění příjmení bez přípony -ová mají nyní jen cizinky, české občanky s trvalým pobytem v cizině nebo ženy, jejichž manžel je cizinec, a případně občanky, které mají jinou než českou národnost. Sněmovna na návrh někdejší ministryně spravedlnosti prof. JUDr. Heleny Válkové tyto podmínky zrušila.

Předlohy reagují na nařízení Evropského parlamentu. Podle něj součástí občanských průkazů bude muset být i strojově čitelná část, aby doklady splňovaly minimální bezpečnostní normy v podobě, jak je stanoví Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO).

U lidí starších 15 let budou mít občanské průkazy stejnou platnost jako dosud, tedy deset let. Děti mladší šesti let mohou nyní dostat občanský průkaz s platností na dva roky. Od šesti do 15 let budou i nadále vydávány průkazy s pětiletou platností. Průkazy, které budou vydány lidem nad 70 let, budou mít platnost 35 let.

Děti mladší šesti let a lidé, u kterých je odebrání otisků fyzicky nemožné, budou od povinnosti poskytnout otisky prstů osvobozeni. Stejně mohou být osvobozeny i děti do 12 let. V případě, že je nemožné otisky odebrat dočasně, bude podle novely průkaz vydán s platností na rok.

Nový zákon o občanských průkazech má zrušit vydávání občanských průkazů bez strojově čitelných údajů s měsíční platností, které byly vydávány v souvislosti s výkonem volebního práva. Návrh totiž upravuje vydávání průkazů ve zkrácené lhůtě, a to buď do 24 hodin v pracovním dnu, nebo do pěti pracovních dnů. Podle návrhu také nebudou v občanském průkazu zapisovány některé údaje, jako je akademický titul nebo rodné číslo. To by se mělo v průkazech zapisovat do konce roku 2023. Lidé si podle předlohy budou moci nově znehodnocený občanský průkaz ponechat.

Sněmovna v souvislosti s novým vydáváním dokladů pro občany Evropské unie také zpřesnila okruh lidí, kteří budou považováni za jejich rodinné příslušníky. Navzdory rozsáhlé kritice prosadila také návrh, podle něhož cizinci s dlouhodobým pobytem v ČR budou muset mít komerční pojištění jen u společnosti Pojišťovna VZP. Návrh to zdůvodnil potřebou vyřešit problém s tím, že cizincům, kteří přijedou do Česka za prací, musí lékaři poskytnout zdravotní péči, aniž by měli jistotu, že jim bude proplacena.

Novela zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR má oddělit nejbližší rodinu od lidí, kteří mají s občany států EU pouze volnější příbuzenské vazby. Česko dosud nerozlišovalo mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což podle Ministerstva vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Novela podle Ministerstva vnitra také reaguje zejména na unijní nařízení, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany unie měly silnější zabezpečení.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP