ESLP kritizoval Itálii za přístup v případu sexuálního násilí

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) ve svém rozsudku CEDH 169 (2021) ve věci J. L. v. Itálie zveřejněném 27. 5. 2021 odsoudil postup italské justice v případu sexuálního násilí. Soud se sídlem ve Štrasburku se zabýval několik let starým případem z Florencie, kdy bylo sedm mužů obviněno ze sexuálního násilí spáchaného na dvacetileté studentce a následně osvobozeno. Italští soudci v kauze svým jednáním porušili článek 8 (právo na respektování soukromého života a osobní integrity) Evropské úmluvy o lidských právech, uvedl ESLP. Podle něj byl odvolací rozsudek ovlivněn „genderovými předsudky, které převládají v italské společnosti“. ESLP nařídil Itálii vyplatit stěžovatelce odškodnění ve výši 12 000 eur.

 

ESLP řešil případ z roku 2008, kdy sedm mužů čelilo obvinění, že v opilosti na večírku znásilnili jednu z přítomných žen, studentku dějin a umění. Prvoinstanční soud odsoudil šest mužů k několika letům vězení a jednoho zprostil obžaloby. Odvolací soud v roce 2015 nakonec zprostil viny všechny muže s tím, že svědectví ženy není věrohodné.

Žena si u ESLP stěžovala na způsob, jakým byly vedeny výslechy, a na argumentaci odvolacího soudu v osvobozujícím rozsudku.

Podle Evropského soudu pro lidská práva italský soud během řízení neopomněl chránit důstojnost ženy. Pozastavil se ale nad argumenty, které soudci použili v rozsudku, jímž odůvodnili osvobození šestice mužů. Podle štrasburského soudu „jazyk a argumenty použité odvolacím soudem odrážejí předsudky o úloze žen, které existují v italské společnosti a které pravděpodobně budou překážkou účinné ochrany práv obětí násilí na základě pohlaví i přes rámec uspokojivé legislativy“. Toho by se podle ESLP měli soudci a vyšetřovatelé v případech sexuálního násilí vždy vyvarovat.

ESLP kritizoval odvolací soud ve Florencii, že v rozsudku argumentoval například sexuální orientací, stylem oblékání, barvou spodního prádla, které měla žena v daný večer na sobě, či jejími uměleckými aktivitami. Tím se soud dopustil poškození práva na soukromí žalující ženy. Soud naopak připustil, že otázky o vztazích ženy s muži, kteří čelili obžalobě, či o jejím chování během večera mohly posloužit k hodnocení její věrohodnosti.

Rozsudek štrasburského soudu uvítala advokátka ženy Titti Carranová. Podle ní ESLP uznal, že italský soud „pošlapal důstojnost její klientky“. Doufá také, že se italská vláda proti rozsudku neodvolá. Italský stát byl odsouzen k odškodnění ženy ve výši 12 000 eur (zhruba 300 000 korun) a k zaplacení soudních výdajů.

Rozsudek ESLP z 27. května 2021 nemá dopad na osvobození mužů v roce 2015.

 

Zdroj: ČTK, ESLP
Foto: canva.com

Go to TOP