Otevřený katastr: Chystané změny ČÚZK jsou nezákonné, úřad se brání

Iniciativa OTEVŘENÝ KATASTR odeslala Vládě ČR žádost o zrušení nezákonného zásahu do práv občanů při nahlížení do katastru nemovitostí. Toho se podle ní dopouští Český úřad zeměměřičský a katastrální, který v červnu zruší možnost anonymního nahlížení do katastru. K iniciativě se doposud připojily více jak čtyři tisíce lidí, kteří se proti zavedení registrace bouří. Český úřad zeměměřický a katastrální k červnovému ukončení anonymního nahlížení do katastru nemovitostí uvedl, že hlavním důvodem ke změně bylo robotické vytěžování katastru, při kterém si soukromé společnosti vytvářely vlastní databáze o tom, kdo co vlastní a využívaly tyto informace k obchodním účelům.

Anonymní uživatelé se už od června nedostanou ke jménu vlastníka nemovitosti či účastníka řízení, ale pouze k základním údajům, nově se budou muset registrovat.

Advokát Mgr. Petr Novotný, zakladatel občanské iniciativy OTEVŘENÝ KATASTR, odeslal 13. května předsedovi katastrálního úřadu otevřený dopis, ve kterém ho vyzval ke zrušení plánovaných změn.  Občanská iniciativa nyní žádá vládu, které je úřad přímo podřízen, aby chystané opatření projednala a zrušila. „Vláda má ze zákona povinnost se problémem zabývat. V okamžiku, kdy se jí podřízený úřad chystá provést nezákonné či nepřiměřené změny, které zasahují plošně do práv občanů, by měla zakročit,“ vysvětluje advokát Novotný.

Podle něj jde o nezákonný a nepřiměřený zásah do práv občanů, který je v rozporu se základními principy demokratického právního státu. Katastr je ze zákona veřejný a lidé mají právo do něj nahlížet bez nutnosti identifikace. Omezením přístupu do katastru nemovitostí a podmínkou zřídit si státní eIdentitu úřad porušuje Listinu základních práv a svobod, katastrální zákon a jeho prováděcí předpisy. Navíc bude zpracovávat osobní údaje o každém, kdo se do registru přihlásí, a bude mít kompletní přehled o tom, kdo, kdy a na co nahlíží.

Podle ČÚZK je úřad k úpravám aplikace oprávněn podle § 66 odst. 1 písm. j) katastrálního zákona (č. 256/2013 Sb.), který obsahuje zmocnění k vydání vyhlášky o stanovení podmínek poskytování a šíření údajů katastru. V souladu s § 5 odst. 3 vyhlášky č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, zveřejňuje ČÚZK podmínky provozování aplikace.

„Připravované změny zásadně zkomplikují plnění zákonných povinností všem SVJ a bytovým družstvům. Ze zákona máme povinnost v katastru u bytů kontrolovat například změny vlastnictví, průběhy řízení, zda na bytě neváznou exekuce a podobně,“ vysvětluje předseda SVJ Mirek Kaigl ze správní firmy Paragrafs.

K iniciativě OTEVŘENÝ KATASTR se připojilo více než čtyři tisíce občanů. Přidalo se přes 80 SVJ a bytových družstev. A více jak třicet pět právnických osob a drobných podnikatelů či živnostníků, kteří využívají nahlížení do katastru pro výkon svého povolání jako jsou projektanti, architekti, advokáti, auditoři, účetní, správci a znalci nemovitostí či realitní makléři. Postupně se přidávají i starostové, akademici a občanská sdružení. Podpora přichází plošně z celé ČR, všichni chtějí zachovat otevřený přístup do katastru nemovitostí.

Úpravy aplikace k nahlížení do KN mají být provedeny ve dnech 12. – 13. června 2021 a její využití bude nadále bezplatné.


Zdroj: otevrenykatastr.cz; cuzk.cz
Foto: canva.com

Go to TOP