JČP zve v červnu na aktuální přednášky, například o změnách v nahlížení do KN

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků upozorňuje advokátky a advokáty na odborné přednášky s aktuální problematikou, které připravil na červen.

 

1. Ústavněprávní rovina občanskoprávních sporů, zajímavá rozhodnutí v oblasti deliktního a rodinného práva

Odpolední přednáška se uskuteční online v pondělí 7. 6. 2021 od 16 do 18 hodin.

Přednáší: JUDr. Ludvík David, soudce Ústavního soudu ČR

Přednáška se bude věnovat aktuálním otázkám deliktního a rodinného práva v rozhodovací praxi Nejvyššího soudu ČR.

 

2. Bytové spoluvlastnictví, praktické otázky, které řeší SVJ, bytová družstva a jejich členové a soudní rozhodování těchto sporů

Seminář se uskuteční online v pondělí 14. 6. 2021 od 9 do 14 hodin (po domluvě je možné pro omezený počet posluchačů účastnit se semináře prezenčně v přednáškovém sále)

Justiční akademie, Hybernská 1006/18, Nové Město, 110 00 Praha 1 za přísných hygienických opatření, které budou zájemcům včas sděleny)

Přednáší: JUD. Pavlína Brzobohatá, soudkyně Nejvyššího soudu ČR

Seminář se bude věnovat problémům souvisejícím s bytovým spoluvlastnictvím a správou domu a pozemku:

Bytové spoluvlastnictví

  • základní úprava
  • náležitosti, změny a vady prohlášení
  • příspěvky na správu domu a pozemku
  • přechod dluhů při převodu jednotky (potvrzení o dluzích, podmínky přechodu dluhů do 30. 6. 2020 a od 1. 7. 2020)
  • prodej jednotky – § 1184 Obč. zák.

Správa domu a pozemku

  • před vznikem SVJ (postavení vlastníků jednotek, odpovědnost za dluhy, rozhodování)
  • vznik SVJ (okamžik vzniku, shromáždění, kompetence, rozhodování, přezkum rozhodnutí shromáždění soudem)

 

3. Změny v nahlížení do katastru nemovitostí a další služby poskytované ČÚZK

Mimořádná odpolední přednáška se uskuteční online  v úterý 15. 6. 2021 od 16 do 17:30 hodin

Přednáší: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů ČÚZK

Tuto zcela mimořádnou odpolední přednášku zařazuje Pražské sdružení JČP v návaznosti na chystané změny v nahlížení do katastru nemovitostí, které nastanou v 2. polovině června 2021. V médiích proběhla řada zpráv, které uváděly, že „omezení“ nahlížení do katastru nemovitostí je nezákonné, sníží se úroveň ochrany soukromí i osobních údajů nebo že nebude možné zjistit vlastníka nemovitosti či účastníka řízení atd. Tyto a další otázky budou předmětem přednášky Ing. Pavla Doubka, který vysvětlí, jakým způsobem pracovat s aplikací ČÚZK nahlížení do katastru nemovitostí po změnách v aplikaci, aby uživatelé dostali potřebné informace.

Souhrnné informace je možné získat a přihlásit se je možné na www.jednotaceskychpravniku.cz.

Zdroj: JČP
Foto: JČP

Go to TOP