Poslanci schválili novou pravomoc ČNB stanovovat podmínky pro hypotéky

Česká národní banka bude mít ze zákona pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení. Dosud mohla dávat bankám pouze doporučení, která ale nejsou právně závazná. Zároveň se rozšíří možnosti ČNB při obchodování na finančních trzích. Novelu zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, která tyto a další změny zavádí, schválila dne 25. května 2021 Poslanecká sněmovna. Odmítla návrhy Senátu, který chtěl do zákona mimo jiné vložit mírnější podmínky pro banky při poskytování hypoték.

 

Novela přináší centrální bance zákonnou pravomoc stanovovat podmínky pro získání úvěrů na bydlení, které banky a další poskytovatelé úvěrů budou muset dodržovat. Pokud to poruší, bude jim hrozit pokuta až deset milionů korun. Tyto limity mají působit jako prevence systémového rizika.

Předloha bankám umožňuje, aby v každém čtvrtletí poskytly až pět procent úvěrů z celkového objemu poskytnutých hypoték, které nebudou muset limity splňovat. Banka je ale musí zdůvodnit. Výjimka se má týkat především žadatelů, u nichž je návratnost z pohledu banky dostatečně spolehlivě zajištěná.

Česká národní banka doposud ve svých doporučeních operovala s ukazateli sledujícími výši hypotéky k hodnotě zástavy (ukazatel LTV), výši příjmů žadatele k celkovému zadlužení (ukazatel DTI) a výši splátky (ukazatel DSTI). Tato doporučení však nejsou právně závazná. Díky novele bude centrální banka moci stanovit horní hranici u jednoho ukazatele, u kombinace dvou ukazatelů, anebo u všech tří ukazatelů, a to závazně, s možností efektivního vymáhání dodržování, informovalo dne 25. května Ministerstvo financí.

Projednávaná novela rozšiřuje možnosti obchodování ČNB na finančních trzích. Banka bude moci obchodovat s více protistranami a s větším množstvím finančních nástrojů. I nadále bude platit zákaz měnového financování podle § 34a zákona o ČNB, do kterého nebylo zákonodárci nijak zasahováno. ČNB tak v žádném případě nesmí úvěrovat vládu, což vyplývá také z podmínek členství České republiky v EU.

Předlohu nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

Novela zákona o ČNB vejde v účinnost zhruba měsíc po vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv ČNB

Go to TOP