Vláda dosud schválila kvůli pandemii koronaviru 46 zákonů

Vláda dosud schválila kvůli zmírnění dopadů šíření koronaviru 46 zákonů. Některé z nich ovšem ještě nebyly schváleny Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Nejvíce zákonů, celkem 17, předložilo Ministerstvo financí. Osm zákonů předložilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj šest a Ministerstvo zdravotnictví pět zákonů. Drtivou většinu z nich přitom vláda navrhla Parlamentu projednat ve stavu legislativní nouze.

Výčet návrhů zákonů souvisejících s dopady krize vyvolané novým koronavirem schválené vládou od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 2. června 2020.

autor Název Datum schválení vládou
MPSV LN – Zákon o některých úpravách v soc. zabezpečení v souvislosti s epidemií v roce 2020 19.3.
MŠMT LN – Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání a ukončování vzdělávání 23.3.
MZ LN – Novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění 23.3.
MPSV LN – Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na soc. zabezpečení 23.3.
MF LN – Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020 23.3.
MF LN – Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb 23.3.
MF LN – Novela zákona o ČNB 24.3.
MPSV LN – Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory 26.3.
MŠMT LN – Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání na VŠ v roce 2020 30.3.
MMR LN – Novela zákona o realitním zprostředkování 30.3.
MSP LN – Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů – účastníci soudních sporů, insolvence 31.3.
MF LN – Zákon o kompenzačním bonusu 31.3.
MF LN – Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů 1.4.
MF LN – Zákon o spotřebitelském úvěru 1.4.
MF LN – Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti 1.4.
MV LN – Zákon o pravomoci Policie a obecní policie postihovat porušení krizových opatření 1.4.
MMR LN – Zákon o některých podmínkách podnikání oblasti cestovního ruchu 1.4.
MMR LN – Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů na nájemce bytů 1.4.
MPSV LN – Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti 1.4.
MPO LN – Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů na nájemce prostor pro podnikání 1.4.
MPO LN – Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou 1.4.
MV LN – Zákon o prodlužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu 6.4.
MZ LN – Zákon o zvláštních pravidlech pro výkon povolání lékaře 6.4.
MMR LN – Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů na cestovní ruch 6.4.
MF LN – Novela zákona o spotřebních daních 9.4.
MPSV LN – Novela zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení 17.4.
MZ LN – Novela zákona o pojistném na veřejném zdravotním pojištění 20.4.
MF LN – Novela zákona o kompenzačním bonusu 20.4.
MF LN – Zákon o správě daňového odpočtu 20.4.
MF LN – Zákon o poskytnutí státní záruky na zajištění dluhů ČMRZB 20.4.
MF LN – Novela zákona o státním rozpočtu na rok 2020 20.4.
NSA LN – Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů v oblasti sportu 23.4.
MK LN – Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů na oblast kulturních akcí 30.4.
MF Zákon o zrušení daně z nabytí nemovitosti 30.4.
MF LN – Novela zákona o některých úpravách v oblasti EET 4.5.
MF LN – Novela zákona o kompenzačním bonusu 4.5.
MPSV LN – Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů v oblasti ochrany zaměstnanců 4.5.
MZ Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 v roce 2020 7.5.
MPSV LN – Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení 7.5.
MF LN – Zákon, kterým, se stanoví termín předložení SR na rok 2021 11.5.
MMR LN – Novela zákona o zadávání veřejných zakázek 11.5.
MPO + Zákon o opatřeních ke zmírnění dopadů – prokazování kvalifikačních předpokladů 18.5.
MZ LN – Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotnické služby 18.5.
MPSV LN – Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky 25.5.
MF LN – Zákon., kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru 25.5.
MMR + Novela zákona o živnostenském podnikání a další související zákony 1. 6.

LN – legislativní nouze

+ – žádost o projednání v 1. čtení

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP