Do programu advokátního vzdělávání ČAK se pomalu vracejí prezenční akce

Česká advokátní komora se stejně jako mnoho dalších organizátorů profesního vzdělávání musela loni přizpůsobit pandemické situaci a své semináře, konference a kurzy přesunout ze zasedacích místností a sálů do virtuálního prostředí. Nyní s radostí oznamuje, že o prázdninách může konečně advokáty pozvat na svůj první „pocovidový“ prezenční seminář Advokátní psychohygiena. Postupně by se, pokud se příznivá epidemiologická situace udrží, měl mix online a prezenčních seminářů početně vyrovnávat. Pokud se tedy chcete vidět znovu tváří v tvář s kolegy, můžete se přihlásit, volná místa jsou ještě k dispozici. Podrobnější informace nejen o plánovaných, ale i dalších připravovaných vzdělávacích akcích, včetně jejich podrobného programu a také přihlášky najdete na webu ČAK v sekci vzdělávací akce ČAK.

 

ONLINE SEMINÁŘ – CIVILNÍ ŘÍZENÍ SOUDNÍ A JEHO ÚSTAVNĚPRÁVNÍ SOUVISLOSTI

Termín: pátek 4. června 2021 od 9 do 16 hodin

Lektor: JUDr. Jaromír JIRSA, soudce Ústavního soudu ČR

Obsah semináře:

  • aktuální stav civilního procesu a jeho perspektivy;
  • civilně-procesní zajímavosti a aktuality v judikatuře Ústavního soudu;
  • fenomén slabšího účastníka civilního soudního řízení a zásada rovnosti;
  • proměny v oblasti dokazování – v návaznosti na konkrétní rozhodnutí Ústavního soudu;
  • komentář k zajímavým kauzám před Ústavním soudem, a zejména k jejich pokračování po zrušujícím rozhodnutí Ústavního soudu.

 

ONLINE SYMPOZIUM – DOMÁCÍ NÁSILÍ II (OPATROVNICKÉ ŘÍZENÍ)

Termín: čtvrtek 10. června 2021 od 10 do 15 hodin

Domácí násilí je multioborový fenomén, který ničí rodinu a partnerské i rodičovské vztahy, a pro jeho latentní charakter jsou jeho léčba a řešení velmi složité. Diskutující se na domácí násilí podívají z různých úhlů pohledu – pohledem advokáta zastupujícího oběť či agresora, pohledem opatrovnického i trestního soudce, pohledem párového i dětského psychologa apod.

Diskutující: JUDr. Daniela Kovářová, advokátka; JUDr. Kateřina Šimáčková, ústavní soudkyně; JUDr. Václav Vlk, advokát a předseda ČHV; Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., dětská psycholožka; Mgr. Martin Beneš, soudce, OS Most; doc. JUDr. Alena Macková, Právnická fakulta UK, Praha; doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc., policejní psycholožka; JUDr. Hana Nová, emeritní opatrovnická soudkyně.

 

ONLINE SEMINÁŘ – PRÁVNÍ JEDNÁNÍ – PLATNOST A ÚČINNOST

Termín: čtvrtek 17. června 2021 od 9 do 16 hodin

Lektor: JUDr. Petr ČECH, Ph.D., LL.M., odborný asistent na katedře obchodního práva PF UK, spolupracovník Advokátní kanceláře Glatzová a spol., lektor Justiční akademie

Obsah semináře:
• zdánlivost – důvody, význam i důsledky (včetně stěžejních rozhodnutí k (ne)určitosti z poslední doby);
• relativní / absolutní neplatnost – důvody, režim a důsledky (včetně poslední judikatury k neplatnosti pro rozpor s dobrými mravy, se zákonem či jeho obcházení anebo pro počáteční nemožnost plnění);
• forma (kdy povinně písemná forma, jak naplnit, důsledky nedodržení);
• omyl a jeho právní důsledky (včetně nepřečtení smlouvy či omluvitelnosti jiného omylu vyvolaného lstí);
• účinnost (podmínky vs. časová určení, úskalí spojená s doručováním, přípustnost dohody o doručovací adrese odlišné od reálné dispoziční sféry adresáta).

 

ONLINE SEMINÁŘ – PODÍLOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA JEHO VYPOŘÁDÁNÍ Z POHLEDU AKTUÁLNÍ ROZHODOVACÍ PRAXE NEJVYŠŠÍHO SOUDU ČR

Termín: čtvrtek 24. června 2021 od 9 do 16 hodin

Lektor: Mgr. Michal Králík, Ph.D., soudce Nejvyššího soudu ČR

Obsah semináře:

  • přechodná ustanovení k podílovému spoluvlastnictví a navazující právní instituty (superficiální zásada, poučovací povinnost, předvídatelnost rozhodnutí apod.);
  • tzv. informační (sdělovací) činnost soudu ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví;
  • hmotněprávní a procesní souvislosti řízení o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (způsoby vypořádání, judikatura k jednotlivým způsobům vypořádání spoluvlastnictví, podrobný výklad předpokladů přikázání věci některému ze spoluvlastníků);
  • odklad zrušení spoluvlastnictví (procesní a hmotněprávní souvislosti);
  • rozhodování o náhradě nákladů řízení ve sporech o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví.

 

ONLINE SEMINÁŘ – POVINNOSTI ADVOKÁTŮ V OBLASTI AML PO NOVELE PROVEDENÉ ZÁKONEM Č. 527/2020 SB.

Termín: úterý 29. června 2021 od 9 do 13 hodin

Lektor: Mgr. Petra Vrábliková, vedoucí Oddělení pro věci kárné ČAK

Obsah semináře:

• transpozice IV. AML směrnice;
• rozšíření sledovaných činností;
• nové povinnosti advokáta podle AML úpravy a jejich zakotvení ve stávajícím systému;
• identifikace klienta a varianty identifikace na dálku;
• nové povinnosti klienta při kontrole klienta, zesílená kontrola klienta;
• postup u podezřelých obchodů;
• změny v oblasti sankcí.


NOVĚ A PREZENČNĚ

PRÁZDNINOVÝ SEMINÁŘ – ADVOKÁTNÍ PSYCHOHYGIENA

Termín: 15. července 2021 od 9 do 15 hodin
Místo konání: Praha 2 – Nové Město, Myslíkova 258/8, aula v suterénu

Lektorka: Mgr. et Mgr. Alicja Leix, Ph.D., psycholožka

Advokáti potřebují nejen rychle a správně přemýšlet, ale především neustále řešit rozmanité interpersonální konflikty napříč generacemi a kulturami, což je nejen velmi náročné, ale často přitom zapomínají na sebe a vlastní potřeby. Seminář nabídne aplikace teorií duševního zdraví včetně doporučení výživy (tzv. chytré drogy), cvičení, techniky pro uspořádání životních priorit a funkční relaxace pro duševně pracující. Organizátoři doporučují pohodlné „neškrtící“ oblečení.


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP