Přísedící budou spolurozhodovat u soudů ve stejném rozsahu jako nyní

Přísedící budou i nadále spolurozhodovat u soudů ve stejném rozsahu jako nyní. Poslanecká sněmovna schválila v úterý 25. května 2021 úpravu širší novely zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), v níž vláda původně navrhovala působnosti takzvaných soudců z lidu zúžit. Senátní verzi předlohy novely zákona podpořilo 125 ze 161 přítomných poslanců.

 

Přísedící, tedy takzvaní soudci z lidu, měli podle sněmovní verze i nadále spolurozhodovat v trestních věcech jen u případů úmyslných trestných činů, kde činí horní hranice sazby nejméně deset let. Výjimkou měly být majetkové a hospodářské činy, o nichž měl nově rozhodovat samotný soudce. Sněmovna už dřív zamítla úplné zrušení přísedících v civilních sporech.

Senát upravil také postavení uchazečů o funkci soudce, kteří by nebyli před účinností novely jmenováni. Novela mění systém výběru soudců a soudních funkcionářů, ten má být jednotný a průhlednější. Současný systém přípravy a výběru soudců není u krajských soudů jednotný.

Součástí novely jsou i jednotná pravidla pro výběr předsedů okresních, krajských a vrchních soudů. Předpis dále stanoví, že předsedové okresních, krajských a vrchních soudů nebudou smět vykonávat svou funkci opakovaně u téhož soudu.

Novelu zákona o soudech a soudcích nyní dostane k podpisu prezident republiky Miloš Zeman.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv PS PČR

 

Go to TOP