NSS zamítl dva návrhy na zrušení opatření MZd k antigennímu testování

Nejvyšší správní soud zamítl dne 20. května 2021 dva návrhy na zrušení opatření obecné povahy Ministerstva zdravotnictví ze dne 5. 3. 2021 čj. MZDR 47828/2020-20/MIN/KAN, které s účinností ode dne 9. 3. 2021 stanoví povinnost poskytovatelům zdravotních služeb poskytujícím dlouhodobou lůžkovou péči a všem poskytovatelům sociálních služeb provádět preventivní vyšetření antigenními testy, a to u všech zaměstnanců, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb.

 

V souladu s rozhodnutím NSS se zaměstnanci v sociálních službách budou muset nadále pravidelně testovat na koronavirus. Právě v domovech důchodců a podobných zařízeních žijí zvláště zranitelní lidé, pozitivní zaměstnanec je může ohrozit na zdraví a na životě, plyne z odůvodnění soudu. Testování tak má ještě větší smysl než u jiných zaměstnavatelů.

Na soud se nezávisle na sobě obrátili zaměstnanec a zaměstnankyně zařízení sociální péče, kteří testy s pětidenním intervalem pokládají buď za neústavní nebo přinejmenším za nedostatečně odůvodněné. Advokát JUDr. Tomáš Nielsen o svém klientovi řekl, že testování považuje za zásah do svých práv. Ministerstvo zdravotnictví podle něj mělo dost času, aby nechalo zpracovat vědeckou studii prokazující účinnost preventivního testování v boji s pandemií onemocnění covid-19.

Zástupce zaměstnankyně zařízení sociálních služeb Mgr. David Zahumenský zase uvedl, že opatření podle něj není dost odůvodněné a není jasné, proč má interval testů činit zrovna pět dnů. Jeho klientka se testům podrobuje, protože jinak by nemohla pracovat a možná by přišla také o místo.

Soud konstatoval, že pokud se má poměřovat na jedné straně hodnota života, na druhé straně nepříjemná povinnost antigenního testu, tak lze pravidelné testování v sociálních službách udržitelně obhájit. „Navíc existuje pestrá paleta výjimek, dnes už asi nebude problém pro všechny pracovníky se nechat naočkovat a nepříjemné proceduře se lehce vyhnout,“ řekl předseda senátu prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D. Odkázal také na předchozí judikaturu Nejvyššího správního soudu a zdůraznil, že konkrétním cílem opatření bylo předcházet vzniku nových ohnisek nákazy v ústavech sociální péče, domovech pro seniory apod. V těchto zařízeních pobývají zpravidla starší či nemocní lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi nemocí covid-19. Opatření míří jen na ty zaměstnance, kteří přicházejí do přímého kontaktu s pacienty nebo uživateli sociálních služeb. Odůvodnění opatření je v tomto ohledu podle soudu dostatečné.

Předseda senátu Zdeněk Kühn zároveň upozornil Ministerstvo zdravotnictví na povinnost poctivě monitorovat situaci v zařízeních sociálních služeb i do budoucna a reagovat na další vývoj pandemie.

Usnesení ve věci sp. zn. 10 Ao 1/2021 naleznete ZDE.

 

Zdroj: Nejvyšší správní soud, ČTK
Foto: archiv NSS

Go to TOP