Vláda podpořila dárce tkání i dohody rodičů po rozvodu

Na svém jednání dne 17. května 2021 vláda projednala vedle dalšího rozvolnění protiepidemických opatření i dva poslanecké návrhy novel zákonů – a to zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. S oběma předklady vyslovila souhlas.

 

Cílem novely občanského zákoníku je snížení zásahu státu do rodinných záležitostí a podpora odpovědnosti rodičů za záležitosti jejich dítěte. Novela má proto zejména umožnit uzavírat dohody o poměrech nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu bez nutnosti jejich schválení opatrovnickým soudem dítěte.

Novela má současně nastavit soudní poplatky tak, aby podporovaly smírné a rychlé způsoby řešení záležitostí dítěte, a zabránit opakovaným „šikanózním“ návrhům na nařízení předběžného opatření ve věcech péče soudu o nezletilé.

Dosavadní dvoutisícový poplatek by tak měl být podle novely zaplacen jen za návrh rozvodu bez zjišťování příčin rozvratu manželství, v ostatních případech by se měl zvýšit na 7000 korun. Stejnou částku má představovat poplatek za odvolání pro rozhodnutí prvostupňového soudu. Z 500 na 3000 korun se má nově zvýšit minimální poplatek za návrhy týkající se určení výživného, který by stejně jako dosud nesměl převýšit 15 000 korun. Od soudních poplatků by měla být podle poslaneckého návrhu naopak osvobozena prvostupňová řízení týkající se dětí po rozvodu.

Předloha má také umožnit postoupení pohledávky na výživné k vymáhání pod hrozbou exekuce jako rychlé cesty k zajištění prostředků na výživu dítěte.

Novelu zákona by měla sněmovna schválit zrychleně už v prvním kole tak, aby byla přijata do říjnových sněmovních voleb, platit by pak měla od začátku příštího roku.

Druhý z předkladů, poslanecký návrh novely transplantačního zákona, by měl umožnit, aby dárci tkání a buněk dostali plný výdělek, pokud bude mít odběr za následek pracovní neschopnost. Novela také předpokládá, že tito dárci budou mít – stejně jako dárci orgánů – nárok na úhradu nákladů, které jim kvůli odběru vznikly.

Dárci tkání a buněk by nově od státu měli dostat rozdíl mezi ušlým výdělkem a obdrženou náhradou mzdy a nemocenskou. „Případů újmy na zdraví vzniklé dárcům tkání a buněk jsou ročně jednotky a mnohdy se jedná o relativně malou újmu,“ je uvedeno v předkladu novely zákona.

Dopady na státní rozpočet předkladatelé odhadli na desetitisíce, nejvýše na statisíce korun ročně. Pravděpodobnost, že předloha bude v Parlamentu schválena v nynějším volebním období, je ale poměrně nízká.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP