ÚOHS zřejmě získá možnost oceňovat zásluhy o rozvoj hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zřejmě bude mít právo udělovat „Medaili za přínos hospodářské soutěži a veřejnému zadávání“. Vyplývá to z návrhu nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, které v pondělí 3. května 2021 projedná vláda. Medaili by měly dostávat fyzické osoby za mimořádný počin či zásluhy o rozvoj hospodářské soutěže či veřejného zadávání v České republice.

 

Jak uvádí důvodová zpráva, ÚOHS završí v letošním roce 30 let své existence. „U této příležitosti považuje za příhodné ocenit významné osobnosti z oboru ochrany hospodářské soutěže a veřejného zadávání. Nařízení rovněž umožní Úřadu udělovat ocenění i v budoucnu,“ stojí v předkladu návrhu nařízení.

Zvýšení prestiže a povědomí o významu spravedlivé hospodářské soutěže a dodržování férových postupů v oblasti zadávání veřejných zakázek bude mít podle ÚOHS pozitivní dopad na všechny skupiny obyvatel. Pomůže podle něj kultivovat podnikatelské prostředí i vztahy mezi podnikateli a spotřebiteli.

Návrh nepředpokládá žádné dodatečné dopady na státní rozpočet. ÚOHS čekává, že ocenění bude udělovat pravidelně, a to nejméně jednou ročně. „Medailí lze ocenit nejen ty, kteří hospodářskou soutěž chrání, ale například i ty osobnosti, které soutěží čestně a jsou příkladem hodným následování, nebo ty osobnosti, které se problematice hospodářské soutěže nebo veřejného zadávání věnují v akademické či popularizační rovině,“ přibližuje udělování medailí důvodová zpráva návrhu nařízení vlády.

 

Zdroj: ČTK
Foto: ÚOHS

Go to TOP