Finanční arbitr loni řešil víc sporů, spotřebitelé si nejvíc stěžovali na úvěry

Finanční arbitr jako bezplatný, státem zřízený orgán, který slouží k mimosoudnímu řešení sporů spotřebitelů s finančními institucemi, loni začal řešit více stížností spotřebitelů. Ve své výroční zprávě uvedl, že počet zahájených sporů se meziročně zvýšil o 50 případů na 1228. Trend počtu případů je však od roku 2016 spíše klesající. Největší část  sporů se týkala spotřebitelských úvěrů. Naopak nejméně z nich se zabývalo směnárnami a kolektivním investováním. V obou těchto případech začal úřad řešit jen po jednom sporu. Loni celkem projednával 2425 sporů a zodpověděl kolem 5000 dotazů veřejnosti.

Od 1. dubna 2019 platí změna zákona, která upravila právo zákazníků odstoupit od směnárenského obchodu. Arbitr uvádí, že od té doby se počet nových sporů se směnárnami výrazně snížil. „Samozřejmě, že na počet sporů ze směny měn mohly mít vliv i dopady pandemie covid-19, v tomto případě především omezení cestování a s tím spojený nízký počet cizinců směňujících v České republice svou měnu za české koruny,“ stojí ve zprávě.

V případě spotřebitelských úvěrů vedl arbitr loni celkem 1276 sporů včetně případů z předchozích let. Nejčastějším sporem v těchto případech bylo posouzení, zda je úvěrová smlouva platná v důsledku toho, jestli poskytovatel úvěru řádně posoudil schopnost dlužníka splácet úvěr. Tuto povinnost mu ukládá zákon o spotřebitelském úvěru. Arbitr uvádí, že u tohoto typu sporů vychází z rozhodovací praxe obecných soudů, které již přezkoumávaly jeho rozhodnutí a daly mu za pravdu, když ve sporech posoudil smlouvy o úvěru jako neplatné a uložil poskytovatelům spotřebitelského úvěru vrátit spotřebitelům peníze nad uhrazenou jistinu úvěru. Druhým nejčastějším důvodem sporu u úvěrů bylo pak předčasné splácení hypoték.

V některých sporech ohledně úvěrů nemohl arbitr rozhodnout a musel řízení zastavit, protože se ukázalo, že smlouva byla sjednána jako podnikatelská. Navrhovateli se nepodařilo prokázat, že ve skutečnosti šlo o spotřebitelský úvěr. Již dříve se v médiích vyskytly informace o praktikách některých poskytovatelů, kteří nabízejí úvěr pod podmínkou, že si žadatel opatří živnostenské oprávnění. Pak půjde o podnikatelský úvěr a poskytovatel obejde zákon o spotřebitelském úvěru.

Finanční arbitr ve své zprávě také uvádí, že spotřebitelé začínají ke svým záležitostem na finančním trhu přistupovat zodpovědněji. Podle úřadu je to vidět zejména na jejich přístupu jako účastníků řízení před finančním arbitrem. Spotřebitelé se snaží vystupovat v řízeních samostatně, tedy bez placených zástupců, poskytují více součinnosti finančnímu arbitrovi, více naslouchají jeho rad, stejně jako lépe přijímají jeho právní posouzení, že jim finanční arbitr nemůže bohužel pomoci nebo jeho rad ohledně nabízených smírů od finančních institucí, uvedl arbitr.

V devíti případech se na arbitra obrátili lidé se stížnostmi, které ale nespadaly do jeho kompetence. Šlo například o spory z penzijního připojištění nebo telekomunikačního provozu.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

Go to TOP