Předseda NS Petr Angyalossy byl zvolen do Rady Sítě předsedů NS EU

Distanční formou se v pátek 23. dubna uskutečnila schůze Valného shromáždění Sítě předsedů nejvyšších soudů Evropské unie. Novou předsedkyní Sítě byla na příští dva roky zvolena Bettina Limperg, předsedkyně německého Spolkového soudního dvora v Karlsruhe. Současně se konaly také volby do Rady Sítě, kde byli zvoleni mezi jinými předseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Angyalossy, Ph.D., (na snímku) a taktéž předseda Nejvyššího soudu Slovenska JUDr. Ján Šikuta, PhD.

Síť vytváří fórum, jehož prostřednictvím si mohou evropské instituce vyžádat stanoviska nejvyšších soudních institucí k mnoha svým aktivitám. Hlavním cílem Sítě je užší vzájemná spolupráce nejvyšších soudů, výměna názorů a zkušeností ze soudní praxe. Síť se také zabývá legislativními návrhy předkládanými evropskými institucemi na poli justice, zejména ve věcech občanskoprávních a trestněprávních.

Největším přínosem Sítě je vznik společného portálu judikatury s multijazykovým vyhledávacím systémem, který v budoucnu umožní simultánní vyhledávání v databázích národních judikatur, které jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých nejvyšších soudů.

Podrobnosti o činnosti Sítě předsedů Nejvyšších soudů Evropské unie ZDE.

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: NS

 

 

Go to TOP