Ombudsman loni přijal 7 926 podnětů z celé ČR, v 19 případech využil sankce

Kancelář veřejného ochránce práv v Brně loni přijala 7 926 podnětů. Je to o 86 podnětů více než o rok dříve. Nejvíce se jich týkalo sociálního zabezpečení,

Kancelář veřejného ochránce práv v Brně loni přijala 7 926 podnětů. Je to o 86 podnětů více než o rok dříve. Nejvíce se jich týkalo sociálního zabezpečení, dále stavebnictví a regionálního rozvoje, ale také armády, policie nebo vězeňství. Podněty ovlivnila i pandemie onemocnění covid-19. Úřad zjistil kolem 500 pochybení, v 19 případech odmítly úřady chybu napravit a ombudsman JUDr. Stanislav Křeček využil sankce. Data vycházejí z aktuálně zveřejněné výroční zprávy Úřadu veřejného ochránce práv.

Z přijatých podnětů bylo 68 procent v působnosti ombudsmana a mohl se jimi zabývat. Z podnětů provedl šetření v 671 případech, přičemž ve 490 podle ombudsmana Stanislava Křečka konstatovala kancelář pochybení, v 17 případech diskriminaci. Ve 349 případech úřady po vydání zprávy pochybení napravily, v 85 tak učinily až po vydání závěrečného stanoviska s navrženým opatřením k nápravě. Pouze v 19 případech úřad chybu odmítl a ombudsman přistoupil k vyžití sankce, která spočívá ve vyrozumění nadřízeného úřadu nebo informování veřejnosti.

Přes 1 300 podnětů se týkalo sociálního zabezpečení, přes 600 staveb a regionálního rozvoje, více než 400 armády, policie a vězeňství. Další stovky podnětů směřovaly na problémy cizinců, ochrany práv dětí, týkaly se také zdravotnictví, přestupků, diskriminace a podobně.

Pandemie onemocnění covid-19 se odrazila v množství stížností na postupy cestovních kanceláří u zrušených zájezdů, nastavení pravidel poskytování kompenzačních bonusů, stížností na pravidla pro přijímání žáků na střední školy, uzavření škol a výuku na dálku. Na kancelář se obraceli také lidé kvůli omezení přeshraničního pohybu nebo lidé, kteří namítali diskriminační nastavení některých opatření pro předcházení epidemie.

 

Zdroj: ČTK; Kancelář veřejného ochránce práv
Foto: Kancelář veřejného ochránce práv

Go to TOP