Obtěžování v advokacii: mezinárodní vzdělávací projekt i pro české advokáty

Česká advokátní komora připravila ve spolupráci se svými zahraničními partnery pro české advokátky a advokáty, koncipientky a koncipienty hned tři zajímavé (vzdělávací) akce – vedle konference Legal Project Management to je série e-learningových modulů věnovaná šikaně a „sexual harassmentu“ v advokacii a dále mezinárodní panelová diskuse k otázkám týkajícím se přechodu ke klimatické neutralitě v Evropě. Účast na všech uvedených akcích je pro české advokáty zdarma.

 

Mezinárodní advokátní komora (IBA) vytvořila ve spolupráci s The College of Law v Austrálii sérii e-learningových vzdělávacích modulů na téma sexuální obtěžování v advokacii. Ty jsou určeny jak advokátům jednotlivcům, tak advokátním kancelářím. Cílem projektu je omezit nevhodné chování v rámci advokátní profese a zajistit bezpečné a důstojné pracovní prostředí pro všechny.

Program vzdělávání na téma „Obtěžování v advokacii“ zahrnuje informace, data, výpovědi obsažené ve zprávě IBA z roku 2018 Us Too? Šikana a sexuální obtěžování v advokacii, videa, animace a dále čtyři moduly věnované šikaně, sexuálnímu obtěžování, roli jednotlivců při prosazování pozitivních změn a významu přijímání opatření na pracovištích.

Vzdělávací program je zdarma (členství v IBA není podmínkou) a je dostupný v anglickém jazyce na webu IBA zde.

 

Letošní, v pořadí již třetí konference Legal Project Management se uskuteční dne 25. května 2021, a to online formou v platformě Zoom.

Konference, která proběhne v anglickém jazyce, bude zaměřena na agilní řízení pro právníky, smíšené a různorodé právní týmy a změny a transformace trhu právních služeb. Prostřednictvím 20minutových prezentací a panelových diskuzí s více než 30 mezinárodními odborníky bude ve virtuálním prostoru vytvořeno dynamické prostředí umožňující výměnu know-how apraktických postupů a získání využitelných dovedností v této oblasti.

Akce je určena všem, kdo se zajímají o řízení právních projektů – tedy právníkům, daňovým poradcům, compliance úředníkům, právním projektovým manažerům a dalším zájemcům.

Více informací, včetně registrace, naleznete na webových stránkách LPM conference 2021 May | LPM conference 2021 May (syskonf.pl)

 

TheEuropeanCircuit připravil u příležitosti Dne Země panelovou diskusi na téma Přechod ke klimatické neutralitě v Evropě: právní otázky.

Diskuse se bude zabývat klimatickými litigacemi v Evropě, v souvislosti s důsledky Brexitu, a současnými možnostmi, kterými lze a je třeba dosáhnout nulových čistých emisí.

Panelová diskuse se uskuteční v anglickém jazyce ve čtvrtek 22. dubna 2021, 18:30 – 20:00 SELČ, na platformě Zoom. Účast je zdarma.

Program diskuse
Soudkyně Niamh Hyland: Přivítání řečníků
Generální advokát Michal Bobek: Klimatické litigace v EU
Marc Willers QC: Trendy v klimatické litigaci
Celina Colquhoun: Důsledky Brexitu na právo životního prostředí
Paul Powlesland: Práva přírody Q&A Judge Hyland

Registrace ZDE

 

Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: canva.com a archivy pořadatelů

Go to TOP