Advokátní deník je tu pro vás denně již dva roky!

Právě před dvěma lety, 9. dubna 2019, vyslala Česká advokátní komora do světa nové zpravodajsko-odborné médium Advokátní deník, aby tak rozšířila „mediální advokátní“ rodinu, kterou tvoří ještě Bulletin advokacie, Newsy, Rychlé zprávy z představenstva, Twitter a komorový web. Advokátní deník jako nový a moderní komunikační kanál se za dva roky stal vyhledávanou platformou a zdrojem aktuálních a odborných informací pro čtenáře nejen z řad advokátů, ale i celé odborné veřejnosti.

Kmotry a duchovními otci Advokátního deníku byli před těmi dvěma lety předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek a náhradník představenstva a předseda redakční rady BA a AD JUDr. Petr Toman, LL.M.:

„Ohlédnutí za nedávným zrodem Advokátního deníku? Mně připadá, že je s námi od nepaměti! Ani si neumím představit, jak bychom, a to zejména v této pandemické době, bez něj existovali. Okamžitá reflexe dění, jež se přímo či nepřímo dotýká advokátního stavu, průběžné poskytování nezbytných informací, veřejná prezentace aktuálních stanovisek etc., etc., to je právě to, co umí jen deník. A pokud právě u zrodu byly pochybnosti ohledně jeho názvu, že totiž označení deník je nebezpečné, Advokátní deník prokázal, že si své jméno plně zaslouží. Díky všem, kteří se o jeho vznik zasloužili, díky všem, kteří se o podobu tohoto nedávno narozeného dítěte starají,“ zavzpomínal a poděkoval předseda Komory JUDr. Vladimír Jirousek.

 

„Advokacie online – tak se zpočátku nazýval projekt, na jehož konci bylo zrození Advokátního deníku. Považuji se za jednoho z jeho rodičů, protože to byl i jeden z bodů, s nimiž jsem před čtyřmi roky kandidoval do představenstva ČAK. Jako všichni rodiče rád vzpomínám na okolnosti jeho vzniku. Jak jsme jej plánovali, jak jsme vybírali jeho jméno a jak jsme jej uváděli v život. Jsem pyšný, že se mu tak skvěle daří, a pokaždé, když si jinde přečtu článek, který čerpá z informací z Advokátního deníku, cítím radost. Uvědomuji si však, že nebýt každodenní péče, kterou mu věnuje odbor vnějších vztahů a celá redakce, nedařilo by se mu tak dobře. Proto kromě gratulace Advokátnímu deníku k narozeninám a přání mnoha dalších zajímavých a informacemi nabitých zpráv a článků děkuji také redakci za péči, kterou jeho rozvoji věnují, i všem autorům, kteří v něm publikují. Vše nejlepší vám všem,“ popřál AD předseda jeho redakční rady JUDr. Petr Toman, LL.M.

 

„Díky Advokátnímu deníku čtenářům neunikne nic aktuálního a podstatného z dění v advokacii, z legislativy, judikatury a vlastně celého světa práva. Advokátní deník je také tím prostorem, jehož prostřednictvím je možné rychle reagovat na společenské dění, jež se advokacie či celé justice dotýká,“ zdůraznila vedoucí Odboru vnějších vztahů ČAK PhDr. Iva Chaloupková.

 

 

Advokátní deník byl spuštěn do relativně šťastného a pohodového roku 2019, kdy jsme si připomněli 30 let od sametové revoluce, a mohl tak být jako první u projektu Advokáti proti totalitě a dalších významných událostí. Jenže ještě před jeho prvními narozeninami bez varování udeřila koronavirová pandemie. To jak se jeho „covidová“ rubrika a vůbec celý prostor staly užitečnými a vyhledávanými zdroji, se projevilo v raketovém a stále trvajícím nárůstu návštěvnosti prakticky od prvních dní nouzového stavu v loňském březnu.

 

„Advokátní deník si získal vedle čtenářů, kterých je dnes daleko přes sto tisíc měsíčně, i řadu renomovaných autorů, díky nimž a redakci dokáže nabídnout pestrou mozaiku aktuálních a odborných témat. To se projevilo zejména během posledního turbulentního roku a je to zcela jistě důkazem, že jeho spuštění právě před dvěma lety bylo správným počinem, a to i s ohledem na to, že díky němu se za poslední dva roky významně zintenzivnila komunikace Komory s advokáty a naopak. Do dalšího roku mu přeji, ať úspěšně pokračuje v tomto pozitivním trendu a prokazuje dobrou službu celé advokacii,“ popřála šéfredaktorka Bulletinu advokacie a Advokátního deníku JUDr. Hana Rýdlová.

 

 

Návštěvnost Advokátního deníku se v prvních třech měsících roku 2021 pohybovala přes sto tisíc návštěvníků měsíčně, přičemž v březnu AD navštívilo 146 364 zájemců o zpravodajství ze světa advokacie. Ti si zde prohlédli 208 793 stránek. Pro srovnání – v březnu 2020, kdy jsme rovněž zaznamenali rekordní návštěvnost, to bylo „pouze“ 64 052 návštěv a 112 623 zobrazených stránek.

 

Více než polovinu čtenářů Advokátního deníku tvoří mladá generace (25 až 34 letých je 33 %, 35 až 44 letých je 20 %) Statistiky vypovídají také o tom, že advokátní veřejnost na Advokátním deníku hledá informace potřebné pro výkon své činnosti, tedy zejména odborné články a novinky z dění v advokacii, legislativy a judikatury. Není rovněž divu, že v posledním roce jsou to informace týkající se výkladu opatření vlády a ministerstva zdravotnictví v boji proti nemoci covid 19. Nejčtenějším se tak stal článek JUDr. Vladany Vališové, LL.M., K otázce testování zaměstnanců na onemocnění covid 19, který zaznamenal více než 39 tisíc zhlédnutí.

Čtenáři Advokátní deník navštěvují nejčastěji v úterý a ve středu, a to mezi 9. a 11. hodinou, a pak odpoledne mezi 13. a 15. hodinou.

Advokátní deník nalezl za dva roky své existence čtenáře a autory nejen z řad advokacie, ale celého justičního světa. Někteří z nich se připojili se vzpomínkami na vznik AD a přáním k jeho „narozeninám“:

„Smršť informací, která se kolem nás zvlášť v dnešní době valí, může způsobit, že se ve zprávách přestaneme orientovat, a může se z nich pak vytratit pravdivost a autenticita. Proto jsem ráda, že v justici funguje Advokátní deník, který v této nelehké době pomáhá orientovat se v množství často rozporuplných informací. Dnes jsou to dva roky, co začal naplňovat své poslání. Dovolte mi proto popřát Advokátnímu deníku k výročí hodně spokojených čtenářů, málo špatných zpráv, a především stálé nadšení pro justici,“ popřála ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

 

 

„Vzniku Advokátního deníku předcházely diskuse o tom, jak k advokátní i laické veřejnosti dostat aktuální reakce na právní problematiku, informace o dění v orgánech Komory i o plánovaných akcích, a to pokud možno rychle. Bulletin advokacie je vysoce kvalitním odborným časopisem, zcela po zásluze oceňovaným jako nejlepší právní periodikum.

Jeho formát však logicky neumožňuje zahrnout všechny aktuality a zajímavosti v oblasti práva, které by se měly k čtenářům dostat. To byl úkol, který stál před redakcí AD, a všem jejím členkám patří můj trvalý obdiv a poděkování, jak se s ním dokázaly vypořádat. Díky nim je malý internetový bratříček Bulletinu úspěšným periodikem, a já mu ke druhým narozeninám přeji rostoucí laskavou čtenářskou obec a řadu schopných autorů,“ popřála JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK.

 

„Milý Advokátní deníku, přeju Ti k Tvým druhým narozeninám hodně štěstí do dalších let, a všem, kteří se na něm podílejí, srdečně děkuji za jejich práci. Nechť Ti přibývá hojně čtenářů a sleďů na Twitteru, s dospíváním se Ti jistě rozšíří slovník a obzory duševní i fyzické, takže se rozběhneš směle daleko za humna advokacie. Tvůj JUDr. David Uhlíř“, pogratuloval podepsaný ústavní soudce.

 

 

 

 

„Zvláště v době pandemie, kdy se diskuse odborníků z konferencí a seminářů přesunula výhradně do článků v tisku či na odborných serverech nebo komentářů na sociálních sítích, je potřeba ocenit každé médium, které pro takovou odbornou diskusi vytváří prostor. Přeji proto Advokátnímu deníku, ať si i nadále pro své čtenáře zachovává profesionální úroveň publikovaných příspěvků a svou objektivitou přispívá ke kritickému myšlení potřebnému pro všechny právníky,“ poslal svůj vzkaz AD předseda Vrchního soudu v Praze Mgr. Luboš Dörfl, Ph.D.

 

 

„Přeji Advokátnímu deníku do dalších let vše nejlepší a byl bych rád, aby byl vnímán jako široká názorová a diskusní platforma napříč advokacií, kde (nejen) kolegové advokáti budou rádi zveřejňovat své názory,“ popřál AD i čtenářům advokát JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

 

 

 

 

„Advokátní deník? To je pro mě vždy příjemné a inspirativní čtení! Už při jeho vzniku jsem musel České advokátní komoře vyseknout poklonu za velmi vydařené grafické zpracování. Po celých uplynulých 24 měsíců pak Advokátní deník svým čtenářům denně dokazoval, že je zárukou kvalitního obsahu, nanejvýš aktuálních zpráv a jeho redakce má přehled o tom, jaká zajímavá témata by se právě slušelo zpracovat. Těší mě rovněž, že se na AD objevují články, které se věnují jednotlivým rozhodnutím NS. Přeju Advokátnímu deníku, aby nepolevil, nejlépe zůstal takovým, jaký je,“ popřál za Nejvyšší soud Mgr. Petr Tomíček, vedoucí oddělení styku s veřejností NS.

 

Na závěr přejeme za celý redakční tým, aby Advokátní deník i nadále zůstal vaším průvodcem na cestě k aktuálnímu dění v advokacii, justici i k odborným článkům! Je a bude tu stále pro vás!

Redakce AD
Foto: ČAK; canva.com

 

 

 

Go to TOP