O trendech v patchworkových rodinách diskutovali rodinní advokáti s odborníky

Svět se rychle proměňuje a advokáti s ním musí udržovat krok. Klienti chodí s problémy a advokáti o nich musí vědět, aby je mohli řešit a v ideálním případě jim i předcházet. Jedním z příkladů rychle se měnícího prostředí jsou patchworkové rodiny. O tom, jak taková rodina vypadá, jsme už v Advokátním deníku opakovaně informovali (například ZDE). Zkráceně řekněme, že jde o složenou rodinu, která po rozpadu rodin původních vychovává nebo alespoň občas pečuje o děti různých rodičů.

V současné době už v takových rodinách vyrůstá nebo čas od času pobývá značná část českých dětí. Rodinný advokát proto musí znát trendy a komplikace, k nimž v soužití dochází, musí si jich být vědom, aby byl schopen komplikacím předcházet, aby věděl, jak se dají řešit, aby před nimi své klienty varoval. Právě proto se ve dnech 16. až 18. dubna 2023 na toto téma uskutečnilo výjezdní zasedání Unie rodinných advokátů v Pivotelu MMX v Letech u Dobřichovic, kde se sešla dvacítka rodinných advokátek spolu s lektory – psycholožkou Mgr. et Mgr. Alicjí Leix, Ph.D., a ústavním soudcem JUDr. Tomášem Lichovníkem.

„Vzhledem k tomu, že dnešní bývalí partneři při pokusech o další rodinu takřka automaticky počítají s radostným (nebo alespoň spolupracujícím) zapojením svých dosavadních dětí a bývalých partnerů, je dobré se na toto uspořádání připravit,“ říká Alicja Leix. „Při pokusu o novou rodinu se totiž nekoná žádná tlustá čára, o které sní mnoho rodičů zklamaných z předchozího vztahu. Naopak – nová rodina, kromě toho, že přináší problémy nové, násobí nezvládnuté problémy rodin původních,“ dodává Leix. „Klienti i jejich právní zástupci by si ale měli uvědomit, že odpovědnost za vztahy je jejich úkolem. Ústavní soud a vlastně ani obecné soudy nemají moc měnit rodinná uspořádání,“ doplňuje Tomáš Lichovník, který k základnímu výkladu dr. Leix doplňoval pohled soudce a judikatury. „Soudy reagují jen na nejkřiklavější případy,“ říká Lichovník.

Rodinní advokáti během dvou nabitých dnů probrali jak problémy speciální pro patchwork, tak i nejčastější komplikace přítomné už v původních rodinách. Nechyběla diskuse o komplikovaném postavení macech a o situaci sociálních rodičů v homoparentálních vztazích. Účastníci se shodli na tom, co nejčastěji řeší: rodičovskou a často i osobnostní nezralost rodičů a jejich nezřídka značně odlišné hodnotové postoje. Na druhé straně ale také jako velmi problematickou vnímají otázku hranic participace starších dětí a jejich emoční, sociální a mravní nezralost. Přítomní široce probírali negativním masový trend dnešní doby v podobě kupování si dětí vlastními i sociálními rodiči, a to nejen dárky a financemi, ale také cílenou rezignací na hranice ve výchově včetně minimalizace povinností mj. v domácnosti, což má na mladou generaci devastující vliv.

Mezi závěry zaznělo, že vzájemné vztahy jednotlivých členů patchworkových rodin vylepšuje především sebeovládání, disciplína a tolerance – optimálně u všech jeho členů, minimálně u těch dospělých. Naopak ničí a ubližuje – zejména dětem – nezvládnutý partnerský konflikt mezi biologickými rodiči.

„Pokud jde o profesionály, kteří s patchworkovými rodinami pracují, jako zásadní se ukazuje lidský prvek,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, která akci pro své kolegyně připravila. „Vyškolení a odhodlaní profesionálové advokáti, soudci, opatrovníci i psychologové jednoznačně pomáhají, zatímco unavení a přetížení jedinci nejenže nepomohou, ale své klienty poškodí,“ dodává Kovářová.

Cílem semináře bylo především poukázat na aktuální trendy v psychologickém a právním rodinném poradenství a probrat hlavní témata spojená s patchworkovými rodinami. Vzhledem k omezenému času, mnohá témata zazněla pouze okrajově (například problematičnost pojmů „nevlastní sourozenec“, v čem všem může být patchwork užitečný anebo jak beztak komplikovanou situaci ještě komplikuje mezinárodní prvek).

Vzhledem k růstu počtů patchworkových rodin je zapotřebí komplexnějšího pohledu, proto Alicja Leix plánuje zachytit fenomén patchworků v ucelené monografii. Publikace poskytne vhled do problematiky z hlediska psychologie, sociologie a práva, a situaci v České republice doloží mj. pomocí výsledků probíhajícího kvalitativního výzkumu. Rukopis knihy, na které se budou podílet také autoři z řad právníků a která by měla vyjít v nakladatelství Wolters Kluwer, autorka chystá dokončit ještě v letošním roce. Daniela Kovářová připravuje s Podvýborem pro rodinu v Senátě k problematice patchworkových rodin konferenci, která proběhne v říjnu.

 

Red.
Foto: URA

Go to TOP