Jak je to s … přístupem členů orgánů ČAK k právním informačním systémům?

Jak se blíží letošní termín 8. sněmu ČAK, zvyšuje se, zejména na sociálních sítích, frekvence zmínek o všech možných benefitech, které mají mít údajně členové orgánů ČAK na rozdíl od řadových advokátů zdarma. Považujeme proto za vhodné postupně uvádět tyto zcela mylné či minimálně nepřesné informace na pravou míru.

Několikrát jsme zaznamenali informaci o tom, že členové orgánů ČAK mají údajně bezplatný a neomezený přístup k právním informačním systémům Beck a ASPI – budeme-li přímo citovat autora, který se navíc táže, proč Komora takový přístup neposkytne též svým řadovým členům, když na to má… míněno rozpočet 160 milionů Kč.

Žádný člen kteréhokoliv orgánu ČAK nemá od vedení ČAK pro svou soukromou advokátní praxi zdarma k dispozici jakýkoliv právní informační systém.

Pro všechny advokáty a advokátní koncipienty jsou však k dispozici bezplatné přístupy k právnímu systému ASPI (fy Wolters Kluwer), Codexis advokacie (fy Atlas Group) a beck-online (fy C. H. Beck) knihovnách ČAK.

V Praze jsou to dva uživatelské počítače, v Brně jeden, přičemž v Brně má do systému beck-online přístup pro podrobnější vyhledávání jen pracovnice knihovny.

V otevíracích dobách knihoven mají k těmto systémům přístup všichni návštěvníci. Nyní, v době covidové, jsou sice návštěvy knihoven minimální, avšak žádosti o vyhledávání a rešerše, o zaslání naskenovaných dokumentů atd. je možné podávat elektronicky na e-mailové adrese: knihovna@cak.cz a jsou pracovnicemi knihoven plynule vyřizovány.

Ze systémů ASPI, beck-online a Codexis advokacie zasílá knihovna rovněž e-mailem komentáře k požadovaným paragrafům, články i judikaturu, vše, co dané systémy nabízejí. Pražská knihovna takto jen v únoru 2021 např. vyřídila ke spokojenosti zájemců 58 rešerší.

Pro zaměstnance Komory (na vybraných pozicích) má Česká advokátní komora k dispozici přístupy do právních systémů ASPI a Codexis advokacie na základě smlouvy s dotyčnými poskytovali těchto právních systémů. A ano, nezastíráme, že za smluvní cenu velmi výhodnou, jíž Komora dosahuje díky letité spolupráci se společnostmi Wolters Kluwer a Atlas Group. Spolupracujeme s nimi v rámci advokátních a justičních projektů, konferencí a podobných akcí. Snažíme se tak šetřit peníze advokátů, protože kdyby přístupy pro práci na některých pracovních pozicích ČAK byly pořizovány běžnou komerční cestou, rozhodně by stály (rozumějte z peněz advokátů) víc.

Pro členy orgánů ČAK jinak žádné bezplatné a neomezené přístupy k právním informačním systémům Komora skutečně neposkytuje.

ČAK se však snaží (a to dlouhodobě a permanentně) vyjednávat s jejich poskytovateli paušálně výhodné podmínky pro individuální pořizování přístupů advokátů. Právě dlouhodobou oboustranně výhodnou spoluprací, dobrými vztahy a prezentací na mnoha projektech a akcích se daří výhodnější podmínky pro advokáty získat.

Poskytovatelů právních informačních systémů je na trhu hned několik a uzavřít rámcovou smlouvu pro advokáty jen s některými či s několika (a s ostatními, např. stále nově vznikajícími ne) je nepřijatelné kvůli volné soutěži na trhu. V minulosti se ČAK o to již pokusila a díky spolupráci na vývoji jednoho takového nejmenovaného systému docílila možných výhod pro advokáty, proti čemuž se ale jiní poskytovatelé na trhu velmi ostře vymezili. Navíc, i část advokátů tehdy tuto aktivitu ČAK kritizovala – prý jim tímto způsobem Komora vlastně „vnucovala“, u koho si mají tyto služby obstarávat.

odbor vnějších vztahů ČAK
Foto: canva.com

 

 

 

Go to TOP