Nejvyšší správní soud přezkoumá povinné testování zaměstnanců

Opatření Ministerstva zdravotnictví MZDR 47828/2020-16/MIN/KAN z 1. března 2021, které podnikům uložilo povinnost testovat zaměstnance na koronavirus, přezkoumá Nejvyšší správní soud (NSS). Návrh na jeho zrušení sepsal v zastoupení zaměstnance závodu vyrábějícího autodíly advokát JUDr. Bc. Norbert Naxera. Uvádí v něm, že testování je zákrok, se kterým pacient musí souhlasit.

 

Z výše uvedeného opatření Ministerstva zdravotnictví prakticky plyne nutnost zorganizovat testování ve společnostech s více než 250 zaměstnanci, protože na pracovišti smí být od 12. března jen ti, kteří v posledních sedmi dnech podstoupili test s negativním výsledkem.

Jde o první řízení svého druhu, ve kterém bude NSS posuzovat opatření přijaté podle nového pandemického zákona. Návrh k NSS je podaný jménem pracovníka podniku na výrobu autodílů Faurecia, který má v ČR několik závodů na různých místech. Podle informací, které prý zaměstnanec obdržel v zaměstnání, bude odmítnutí testu zorganizovaného zaměstnavatelem nebo nedoložení vlastního negativního testu bráno jako překážka v práci na straně zaměstnance bez nároku na mzdu.

Povinnost nechat se testovat dělník pokládá za nepřípustný zásah do svých občanských práv – poukazuje na to, že podle zákona o zdravotních službách je podmínkou poskytnutí jakékoliv zdravotní služby svobodný a informovaný souhlas. Podobně hovoří také Úmluva o lidských právech a biomedicíně. „Zákon o zdravotních službách, občanský zákoník i úmluva o biomedicíně dávají občanům právo lékařský zákrok odmítnut a testování je také nepochybně lékařský zákrok,“ stojí konkrétně v návrhu. Nařízení Ministerstva zdravotnictví o povinném testování nemá prý oporu ani v zákoníku práce.

Podle pandemického zákona přezkoumává mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví právě NSS. Předseda soudu JUDr. Michal Mazanec už dříve uvedl, že půjde velmi pravděpodobně o složité a rozporuplné rozhodování ve značném množství případů. „Je třeba položit důraz nejen na rychlost, ale současně s tím i na právní a argumentační kvalitu našich rozhodnutí. Jsme si totiž dobře vědomi reálných dopadů rozhodnutí do života velkého množství lidí,“ uvedl Michal Mazanec. Podle něj nelze očekávat, že soud bude o pandemických opatřeních rozhodovat v řádu dní. „Je ale důležité, abychom rozhodovali v řádu jednotek týdnů i za cenu, že ostatní agenda bude muset být odsunuta,“ zdůraznil JUDr. Mazanec.

 

Zdroj: ČTK
Foto: archiv NSS

Go to TOP