Vláda schválila další prodloužení covid kompenzací a dotací

Na svém jednání 6. května 2021 schválila vláda mimo jiné dva důležité dokumenty týkající se podpory fyzických a právnických osob, zasažených pandemií covid-19. Tím prvním je návrh nařízení, které upravuje vyplácení kompenzačního bonusu až 1000 korun denně pro podnikatele, společníky malých firem nebo pracovníky na dohodu postižené vládními omezeními a dopady pandemie onemocnění covid-19 i za květen. Dalším pak pokračování programů COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady.

 

Kompenzační bonus vyplácí finanční správa na základě zákona č. 95/2021, o kompenzačním bonusu na rok 2021. Ten zvýšil příspěvek pro podnikatele nebo společníky malých firem z 500 na 1000 korun denně. Pracovníkům na dohodu zůstává příspěvek 500 Kč denně. Bonus již není navázaný na nouzový stav a podpora je zaměřená na firmy a podnikatele, u kterých klesly v rozhodném období tržby o 50 a více procent.

V současnosti finanční správa přijímá žádosti za březen a duben. Ministryně financí JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., po jednání vlády řekla, že úřad připraví nový aktualizovaný formulář. „Rozhodným srovnávacím obdobím bude duben 2021, který se bude srovnávat s průměrem leden, únor, březen 2020, nebo 2019,“ řekla Alena Schillerová. Vláda podle ní reaguje na to, že se opatření proti covidu-19 rozvolňují postupně.

„Vláda současně schválila čerpání až do výše 5,76 miliardy z vládní rozpočtové rezervy na kompenzace pro obce za čtyři kompenzační období. Tato částka bude obcím vyplácena do 80 procent jejich podílu ze sdílených daní na té části, která je vyplacena na kompenzacích,“ doplnila Alena Schillerová.

Pro prodloužení bonusu již není nutné – proti minulosti – přijímat novelu zákona, vláda tak může učinit jen svým nařízením.

Kromě kompenzačního bonusu vláda také projednala a schválila prodloužení podpůrného programu COVID 2021, a to do 9. května 2021, a COVID Nepokryté náklady do 31. května.

Z dotačního titulu COVID 2021 mohou podnikatelé získat 500 korun na zaměstnance a den za období od 11. ledna do 31. března 2021. Minimální příspěvek činí 1500 korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu, které program připravilo, podle jeho ministra doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA,  zatím stále čeká na notifikaci Evropské komise, aby mohlo pomoc začít vyplácet. Mělo by ji dostat nejpozději 7. května. Podnikatelé, kteří mají nyní zažádáno o dotaci do 31. března, si jedním úkonem žádost prodlouží do 9. května. Termín byl podle ministra Havlíčka určen s ohledem na rozvolnění opatření souvisejících s pandemií onemocnění covid-19

Prostřednictvím COVID Nepokryté náklady stát poskytuje dotaci 60 procent nákladů, podniky s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku mají nárok na 40 procent. Maximální výše podpory je 40 milionů korun. Jeden žadatel může čerpat pomoc až do deseti milionů eur (asi 260 mil. Kč) z veřejné podpory. Pomoc se týká období 1. ledna až 31. března 2021. Vzhledem k tomu, že podporu z tohoto programu MPO už vyplácí, novou výzvu za dobu od 1. dubna do 31. května vypíše podle Karla Havlíčka začátkem června.

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

Go to TOP