Konání voleb do PS nic nebrání, ohrozit je může jen nouzový stav

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 3. února 2021, kterým byla zrušena část volebního zákona, jež porušuje rovnost volebního práva, vyvolal řadu pochyb a nejasností a samozřejmě generoval i množství otázek k reálnosti konání letošních voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V reakci na tyto dotazy vydal předseda Volebního senátu NSS JUDr. Tomáš Langášek, LL.M., krátké prohlášení:

 

„Volby do Poslanecké sněmovny v říjnu 2021, nebudou-li podle ústavního zákona odloženy např. kvůli nouzovému stavu, se nepochybně uskuteční. Zásah Ústavního soudu do volebního zákona se týká až fáze přepočtu hlasů voličů na poslanecké mandáty, jinak byl volební zákon ponechán v platnosti. Stále platí, že prezident republiky – se souhlasem předsedy vlády – volby do Poslanecké sněmovny vyhlásil. Jejich organizaci, přípravě a uskutečnění podle volebního zákona a harmonogramu zveřejněného Ministerstvem vnitra nic nebrání,“ uvedl k četným dotazům na možné odložení voleb do PS JUDr. Tomáš Langášek. „Není tedy pravda, že se volby nemohou konat, pokud Parlament nezareaguje; taková tvrzení považuji za neuvážená. Volební orgány fungují a fungovat budou. Okrskové volební komise sečtou všechny hlasy do posledního. Je samozřejmě ústavní povinností Parlamentu přijmout nové pravidlo přepočtu hlasů na mandáty v souladu s nálezem Ústavního soudu. Je ovšem také povinností volebního soudu neodmítnout poskytnutí spravedlnosti a ochránit ústavně zaručené volební právo i v případě, že by snad Parlament svou povinnost nesplnil. V takovém případě, nebude-li zákonné konkretizace ústavního pravidla „podle zásad poměrného zastoupení“, by musel volební senát Nejvyššího správního soudu mezeru v zákoně překlenout výkladem. Pevně ale věřím, že k tomu nedojde,“ uzavřel svůj komentář k nálezu Ústavního soudu JUDr. Langášek.

 

Zdroj: NSS
Foto: Pixabay

Go to TOP