Novela zákona o zbraních nabízí půlroční zbraňovou amnestii

Dne 30. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních),

Dne 30. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona o zbraních (zákon č. 13/2021 Sb.), kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela zákona o zbraních“). V souladu s ní se například nemění délka platnosti zbrojních průkazů (zůstává desetiletá) nebo se zjednodušuje likvidace zbraní. Tu je nově oprávněn provádět pouze stát, přičemž zbraň nebo střelivo se k úřednímu zničení předávají i přijímají bezplatně. Součástí novely je i zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, tzv. „zbraňová amnestie“, která bude probíhat od 30. ledna do 31. července tohoto roku.

 

Zákon nově obsahuje pasáž, podle níž „právo nabývat, držet a nosit zbraň je zaručeno za podmínek stanovených tímto zákonem“. Ustanovení je reakcí na odzbrojovací tendence v Evropské unii.

Dosavadní kategorie zbraní se podle novely zákona rozšířily o dvě nové – budou do nich spadat legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost, a nemusely tak být zaregistrovány, a zakázané zbraně, u kterých může majitel požádat o udělení výjimky.

Zbraně si bude stále možné pořídit bez zbrojního průkazu. Tuto možnost však budou mít pouze lidé starší 18 let, zbraň bude muset mít registrována v Centrálním registru zbraní.

Platnost zbrojních průkazů zůstává stejná, tedy deset let. Nejméně jednou za pět let ale bude muset Policie ČR prověřovat, zda držitel průkazu splňuje zákonné, zejména zdravotní podmínky.

Součástí novely je také tzv. zbraňová amnestie, tedy zánik trestnosti nedovoleného ozbrojování, při níž budou moci lidé beztrestně odevzdat ilegálně drženou zbraň nebo střelivo kterémukoli útvaru Policie ČR. Nebude-li prokázáno, že zbraň nebo střelivo byly použity ke spáchání trestného činu, či zbraň není evidována jako pohřešovaná, bude moci osoba, která zbraň odevzdala, požádat o vydání příslušných dokladů a bude si ji moci legálně ponechat, případně ji bude moci předat do vlastnictví státu.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP