NS vydává Sbírku soudních rozhodnutí a stanovisek už jen elektronicky

Od 1. ledna 2022 Nejvyšší soud ukončil, jak ostatně dlouhodobě avizoval, publikaci Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek v podobě tištěných sešitů. K zajištění své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, Nejvyšší soud následně uvedl pod svojí vlastní správou do provozu elektronickou verzi, kde bude i nadále zveřejňovat nejdůležitější soudní rozhodnutí schválená oběma svými kolegii k publikaci ve Sbírce (https://sbirka.nsoud.cz/).

 

Zásadní rozdíl oproti elektronické verzi doposud provozované externím subjektem lze spatřovat ve značném rozšíření vyhledávacího formuláře, a tedy i větší přehlednosti ve zveřejněných zásadních rozhodnutích. Nejvyšší soud postupně zpřístupní a doplní stávající databázi i o dostupná rozhodnutí zařazená do Sbírky před rokem 1992. Přechodem elektronické Sbírky plně do správy Nejvyššího soudu dochází i ke zjednodušení a zrychlení procesu publikace textů rozhodnutí.

 

 

Stejně jako u Sbírky se upouští od publikace tištěného periodika „Výběru rozhodnutí ESLP pro justiční praxi“, tzv. „modré sbírky“. Elektronická verze periodika bude dostupná na stránkách Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (https://sbirka.nsoud.cz/vyber-rozhodnuti-eslp-pro-justicni-praxi/).


Zdroj: Nejvyšší soud

Foto: Nejvyšší soud; autor: Aleš Ležatka

Go to TOP