Vláda rozhodla o tom, že ČR do bankovní unie zatím nevstoupí

Česká republika by zatím neměla nadále vstupovat do bankovní unie. Nedoporučilo to Ministerstvo financí v aktualizované verzi studie, kterou schválila vláda. Materiál doporučuje vývoj v oblasti bankovní unie nadále sledovat a jednotlivé aspekty a dopady přistoupení Česka do bankovní unie znovu vyhodnotit v horizontu tří let. Unie vznikla jako reakce zemí platících eurem na finanční krizi.

Zpracování další aktualizace se doporučuje až po skončení předsednictví České republiky v Radě EU. ČR bude stát v čele EU v druhé polovině roku 2022.

Ze studie vyplynulo, že stabilita českého finančního sektoru byla a je ve srovnání s řadou jiných členských států EU vyšší, ale aktualizace nepostihuje v plné míře dopady krize související s pandemií. Ty se začnou významně projevovat v datech dostupných až v dalším období.

Projekt tzv. bankovní unie byl reakcí na finanční krizi z roku 2007. Unie, která je tvořena Jednotným mechanismem dohledu a Jednotným mechanismem pro řešení krizí, je primárně určena pro státy platící eurem. Státy mimo eurozónu mají možnost se k bankovní unii připojit uzavřením tzv. úzké spolupráce s Evropskou centrální bankou. Ze zemí mimo eurozónu se k bankovní unii připojily Chorvatsko a Bulharsko, což souvisí s jejich snahou přijmout euro.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP