Platforma Rozumné právo: Ať je příští rok o něco „rozumnější“

Když letos na jaře propukla první vlna koronaviru, měli jsme obavu, aby se po dobu trvání pandemie „nezhaslo“ a nerezignovalo na právo. Proto se v květnu spojili právníci působící v nejrůznějších oborech a vznikla nezávislá platforma Rozumné právo. Jejím cílem bylo (a pořád je) poskytnout vládě a parlamentu odbornou oponenturu návrhů zákonů a dalších opatření a zároveň sloužit jako rezervoár nápadů a know-how pro možnou implementaci v českých podmínkách.

Dostatečnou odbornou diskusi ohledně nové legislativy, její vhodnosti, kvality či dokonce ústavnosti, považujeme za nezbytný předpoklad kvalitního právního řádu. I proto jsme od května vydali 12 stanovisek z nejrůznějších oborů. První stanovisko se týkalo ústavního práva, následovaly další oblasti jako daně a pracovní právo, nevyhýbali jsme se ani trestnímu právu. Vystupovali jsme v médiích, psali články a snad se nám podařilo odbornou debatu rozproudit a přispět do ní.

Pokud Vás činnost Rozumného práva zajímá, přinášíme odkaz na naše jednotlivá stanoviska, na našich internetových stránkách. Budeme rádi, pokud se připojíte k více než tisícovce sledujících na LinkedINTwitter a budete nám poskytovat zpětnou vazbu či podněty pro naši další činnost. Vašeho zájmu si velmi vážíme.

Přejeme Vám i nám, aby se v roce 2021 nemusela naše platforma zabývat omezujícími opatřeními na hraně ústavnosti, ale aby mohla do české veřejné diskuse přinášet zajímavé právní podněty jak z praxe, tak ze zahraničí. Zkrátka, aby byl příští rok o něco „rozumnější“, než byl ten končící.

Za ostatní členy platformy Rozumné právo JUDr. Petr Bříza, LL.M., Ph.D.; JUDr. Robert Neruda, Ph.D. a JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. –  zakladatelé

Foto: www.rozumne-pravo.cz

 

 

 

 

Go to TOP