Výměna průkazů postižených lidí by mohla být v budoucnu snazší

Postup při pravidelné výměně průkazu osoby se zdravotním postižením by se mohl v budoucnu v některých případech zjednodušit. Výbor pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podpořil ve středu 6. ledna 2021 novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle níž by se neposuzoval zdravotní stav u lidí, kteří mají průkaz přiznaný trvale. Změna by podle autorů novely zároveň ulevila lékařské posudkové službě.

 

Navzdory nesouhlasu Ministerstva práce a sociálních věcí se většina členů Výboru pro sociální politiku vyjádřila pro předlohu zákona. Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Mgr. Václav Krása k novele zákona uvedl, že – ačkoliv se podle něj nejedná o masový jev – případy zbytečného posuzování zdravotního stavu existují.

Osobám se zdravotním postižením do 18 let věku vydává průkazy úřad práce, doklady mají nejvýše pětiletou platnost, u dospělých pak platí deset let. Přitom je běžnou praxí, že nárok na nový průkaz posuzuje posudkový lékař správy sociálního zabezpečení i v případech, kdy je zřejmé, že se zdravotní stav postiženého člověka nezměnil. „Tímto zbytečným postupem dochází k velkému zatížení celého systému a současně i jeho zcela zbytečnému zdražení,“ konstatovali autoři novely zákona v důvodové zprávě.

Novela zákona č. 329/2011 Sb. stanoví, že úřad práce by postiženého člověka s trvalým nárokem na průkaz vyzval dva měsíce před skončením platnosti dokladu, aby dodal aktuální fotografii. Ke dni skončení platnosti stávajícího průkazu by pak úřad vydal průkaz nový.

Podle předkladatelů by změna eliminovala případy, kdy jsou postižení lidé kvůli dlouhému posuzování žádosti o výměnu průkazu bez dokladu. Nově by tak nemuseli dočasně ztratit nárok například na parkovací průkaz, na bezplatnou dopravu v městské hromadné dopravě a na slevu ve vnitrostátní vlakové a autobusové dopravě.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP