Soudní dvůr EU předložil zprávu o fungování Tribunálu

Soudní dvůr Evropské unie vydal tiskovou zprávu, v níž informoval o tom, že dne 21. prosince 2020 předal Evropskému parlamentu, Radě a Komisi

Soudní dvůr Evropské unie vydal tiskovou zprávu, v níž informoval o tom, že dne 21. prosince 2020 předal Evropskému parlamentu, Radě a Komisi zprávu o fungování Tribunálu, k jejímuž předložení byl – s ohledem na reformu SD EU – vyzván.

 

Normotvůrce Evropské unie přijal 16. prosince 2015 reformu unijní soudní struktury spočívající ve zdvojnásobení počtu soudců Tribunálu ve třech po sobě jdoucích etapách a v přenesení pravomoci rozhodovat v prvním stupni spory mezi Evropskou unií a jejími zaměstnanci ze Soudu pro veřejnou službu na Tribunál k 1. září 2016.

V rámci dohledu nad prováděním této reformy byl Soudní dvůr v čl. 3 odst. 1 nařízení 2015/24221 vyzván, aby Evropskému parlamentu, Radě a Komisi předložil zprávu o fungování Tribunálu, vypracovanou s pomocí externích poradců. Tato zpráva se podle tohoto ustanovení zaměří zejména na efektivnost Tribunálu, nezbytnost a účinnost navýšení počtu soudců na 54, využití a účinnost zdrojů a zřizování dalších specializovaných senátů nebo další strukturální změny.

Soudní dvůr předal tuto zprávu Evropskému parlamentu, Radě a Komisi 21. prosince 2020. Plný text této zprávy je dostupný přes odkaz: CURIA – Řízení – Soudní dvůr Evropské unie (europa.eu)

 

Zdroj: curia.europa.eu
Foto: curia.europa.eu

Go to TOP