Právník Michal Sobotka skončí v Legislativní radě vlády

Ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová v pondělí 21. prosince navrhne vládě odvolání JUDr. Michala Sobotky, Ph.D., z Legislativní rady vlády. Kabinet by podle návrhu zatím neměl jmenovat žádného náhradníka. JUDr. Sobotka oznámil rezignaci na členství v radě na konci listopadu z osobních důvodů, jeho odvolání je tak spíše formálním krokem, uvedla v návrhu ministryně Marie Benešová.

 

Michal Sobotka

Pedagog JUDr. Michal Sobotka, Ph.D., je členem rady od 1. března 2017. S další čtveřicí nových členů ho navrhl tehdejší ministr pro lidská práva Jan Chvojka. Poukázal při tom na to, že se výrazně zvýšil počet předkládaných návrhů právních předpisů z oblasti správního, občanského, obchodního a insolvenčního práva, což některé členy rady nadměrně zatížilo.

Členy Legislativní rady vlády jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy rady. LRV je poradním orgánem kabinetu v oblasti legislativní činnosti. Zpravidla má 30 členů z řad externích odborníků, kteří práci pro radu vykonávají za symbolickou odměnu. V radě funguje celkem osm komisí, tři se zabývají správním právem, další právem finančním, pracovním, evropským, soukromým a trestním.

 

Zdroj: ČTK
Foto: prf.cuni.cz (portrét Michala Sobotky) a Packa/CC BY-SA 3.0/https://bit.ly/2J7ZXTn

 

Go to TOP