Aktuální doporučení Ministerstva spravedlnosti k fungování soudů

Ministerstvo spravedlnosti reaguje na zhoršení epidemiologické situace a aktualizuje doporučení pro fungování soudů. Nové doporučení platí od 18. prosince 2020 a nahrazuje doporučení ministryně spravedlnosti ze dne 4. prosince 2020.

„S ohledem na vývoj a obecně na zhoršení epidemiologické situace považujeme za vhodné přistoupit ke změně a doplnění aktuálně platných doporučení ve vztahu k fungování soudů“ uvedla ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešová.

Ministerstvo spravedlnosti přijalo následující doporučení ve vztahu k fungování soudů:

  • Doporučuje se, aby byla nově nařizována pouze soudní jednání, která:

– jsou nezbytně nutná, a to zejména s ohledem na běh prekluzivních a promlčecích lhůt nebo jiné důvody vyžadující bezodkladné rozhodnutí soudu; nebo

– mohou být konána, aniž by byla ohrožena opatření nutná k ochraně zdraví soudců, přísedících, zaměstnanců soudu a dalších osob, a to zejména s přihlédnutím k nezbytnosti osobní přítomnosti účastníků a dalších osob na jednání a organizačním, materiálním
personálním podmínkám jednotlivých soudů.

  • Doporučuje se v nejširší možné míře upřednostňovat výkon práce zaměstnanců soudu z jiného místa nevyžadující jejich osobní přítomnost na pracovišti a ve vhodných případech zavést střídání oddělených skupin zaměstnanců soudu na pracovišti.
  • Doporučuje se nekonat služební cesty.
  • Doporučuje se nekonat porady, schůze, jednání a obdobná setkání s osobní účastí soudců či zaměstnanců více soudů a v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a zaměstnanců soudu.
  • Doporučuje se nekonat vzdělávací akce v prezenční formě.
  • Doporučuje se konat výběrová řízení v prezenční formě pouze ve zvláště odůvodněných případech.
  • Na uvážení předsedů soudů se ponechává přijetí přiměřených preventivních opatření nad rámec krizových opatření přijatých Vládou České republiky a mimořádných opatření přijatých Ministerstvem zdravotnictví.

Plné znění doporučení naleznete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto: AD

Go to TOP