Podle zmocněnkyně Heleny Válkové vzrostl v epidemii význam lidských práv

V koronavirové epidemii vzrostl význam lidských práv. Nařízená opatření na ochranu před nákazou dopadla na svobodu pohybu či právo na vzdělání a soukromý a rodinný život. Způsobila i izolaci a osamění. V prohlášení ke Dni lidských práv, který připadá na dnešek – 10. prosince to uvedla vládní zmocněnkyně pro lidská práva profesorka JUDr. Helena Válková.

„Epidemie koronaviru nás donutila změnit svůj život často skoro od základů… Zároveň však vzrostl význam lidských práv a jejich obsah nabyl konkrétní podoby pro všechny z nás. Najednou jsou svoboda pohybu, právo podnikat, právo na vzdělání, soukromý a rodinný život, ochrana zdraví či života předmětem každodenních společenských debat,“ sdělila JUDr. Válková. Zmínila změnu vzdělávání, pracovních návyků, trávení volného času, ztrátu zaměstnání, zhoršení zdraví i úmrtí blízkých v době pandemie.

Podle vládní zmocněnkyně pro lidská práva už první vlna nákazy ukázala, že opatření na ochranu nejzranitelnějších způsobila jejich izolaci a osamění. Dopadlo to hlavně na seniory. Zmocněnkyně podotkla, že senioři nejsou „homogenní skupina“ a mají různé zájmy, názory i potřeby. „I proto se musejí podílet na rozhodování o podobě opatření a nemohou být vnímáni a prezentováni pouze jako pasivní příjemci pomoci druhých. Stejně tak se nesmějí ocitnout v dlouhodobé izolaci, která ohrožuje jejich fyzické i duševní zdraví,“ uvedla zmocněnkyně. Podle ní věk nesmí také hrát hlavní či jedinou roli při rozhodování, komu se v krizovém stavu poskytne péče.

Profesorka Válková míní, že nerovnosti odhalila i výuka na dálku. Zvlášť pro chudší domácnosti či domácnosti z ghett bylo učení on-line problematické. Nemohly totiž zajistit potřebné vybavení a rodiče nebyli často schopni své děti podpořit. „Omezování provozu škol a školských zařízení či sociálních služeb by mělo být uplatněno až jako nejzazší řešení,“ shrnula stanovisko vládního výboru pro práva dítěte Válková. Dodala, že technologie v práci i učení nabyly v době epidemie na významu, nesmějí ale zasahovat do soukromí a ohrožovat lidskou důstojnost.

Zmocněnkyně poukázala na to, že v době celostátní karantény přibylo také případů domácího násilí. Vzniknout by mohla nová centra pro oběti, podpoří to norské fondy. Podle Válkové se v době nouzových stavů ukázalo rovněž to, že práce neziskových organizací často nahrazovala činnost státu a jeho institucí. Nyní se připravuje strategie na jejich podporu.

Zdroj: ČTK
Foto: AD

 

Go to TOP