Ministerstvo kultury připravilo novelu autorského zákona

Kolektivního správce, který by v České republice rozděloval peníze od internetových společností, jež budou muset platit za využívání mediálního obsahu, zvažuje jako jednu z možností novela zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), která do českého práva převádí evropskou směrnici k autorskému právu. Jak budou internetové společnosti nositele autorských práv odměňovat, bude záležet až na vyjednávání, řekla k návrhu novely náměstkyně ministra kultury JUDr. Petra Smolíková.

 

Ministerstvo kultury poslalo návrh novely autorského zákona do připomínkového řízení, které skončí v pondělí 7. prosince. Vláda by mohla směrnici projednat v lednu, termínem pro implementaci do českého právního řádu je 7. červen 2021. JUDr. Smolíková k tomu uvedla, že zatím není zřejmé, o jak velký objem peněz, které by internetové společnosti měly médiím platit, v České republice půjde.

Cílem normy je reagovat na technologický vývoj a nové obchodní modely. Chce přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Společnosti jako Google nebo Facebook podle novely musejí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Digitální platformy směrnici kritizovaly s tím, že povede k omezení výsledků vyhledávání.

Podle sdělení JUDr. Smolíkové připravovaná novela ani nepočítá se stanovením sankcí za to, že by internetové společnosti médiím za užití jejich autorského obsahu neplatily, a porušovaly tak autorský zákon. „Nestanovuje se to jako správní delikt,“ uvedla. „Pokud by ale někdo užíval produkty vydavatele a neplatil, platí na to obecně soukromoprávní úprava, žaloba a případná náhrada škody. Takový postup by mohl být uplatňován po přijetí novely – to je její podstata. Dnes toto právo uplatnit nelze,“ doplnila.

Novela zákona obsahuje možnost kolektivní správy práv vydavatelů periodik. „Pokud by se tato možnost využila, bude se aplikovat takzvaná rozšířená kolektivní správa. To je takový režim, v němž každý, kdo nechce být zastupován kolektivním správcem, deklaruje, že nechce být zastupován. Do novely tedy doplňujeme, že pod tento režim bude podřazen i výkon práva vydavatelů periodik,“ vysvětlila Petra Smolíková.

Jak dále náměstkyně ministra kultury uvedla, při přípravě normy měly některé subjekty zájem o to být v režimu povinné kolektivní správy. To ale není – s ohledem na úpravu EU – možné a ani žádný ze států, s nimiž ministerstvo přípravu novely konzultovalo, povinnou kolektivní správu nezavádí.

Podle Ministerstva kultury nelze v současné době odhadnout, jak se situace během vyjednávání vyvine – je si ale vědomo toho, že nositelé práv jsou v tomto případě ve vyjednávání tím slabším článkem.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

Go to TOP