Prezident republiky Miloš Zeman podepsal devět zákonů

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal v pátek dne 4. prosince 2020 těchto devět zákonů:

1.  – zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z  příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní;

2. –  zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

3. – zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

4. – zákon ze dne 1. prosince 2020 o odpadech;

5. – zákon ze dne 1. prosince 2020 o výrobcích s ukončenou životností;

6. – zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností;

7. – zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů;

8. – zákon ze dne 1. prosince 2020 o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS-CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů, a

9. – zákon ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: www.hrad.cz
Foto: Pixabay

Go to TOP