Na projekt v oblasti péče o propuštěné vězně půjde z Norských fondů 21 milionů

Nový vzdělávací projekt „Systém společného vzdělávání“ financovaný z Norských fondů představili v úterý 15. září zástupci Vězeňské služby (VS), Probační a mediační služby (PMS) a Ministerstva spravedlnosti ČR. Jeho cílem je připravit odborný personál VS a PMS tak, aby účinně spolupracoval s lidmi po propuštění z vězení a pomohl jim dobře fungovat ve společnost. Projekt, na který je vyčleněno 802 000 eur (tj. asi 21,5 milionu korun), by měl zároveň propojit systém vzdělávání pracovníků obou institucí.

 

„Cílem je prostřednictvím společného vzdělávání zefektivnit práci s těmi, kteří odcházejí z věznic, ale také zlepšit resocializaci všech pachatelů trestné činnosti, především snížit recidivu,“ uvedl náměstek ministryně spravedlnosti JUDr. Jeroným Tejc. A dodal: „Měl by nejen vzdělávat, ale také dát dohromady jednotlivé složky, které spolu ne vždy dostatečně komunikují.“

Do „systému“ by neměli být zapojeni pouze zaměstnanci VS a PMS, ale také soudci a jejich asistenti, státní zástupci nebo pracovníci a dobrovolníci z neziskových organizací. Jak uvedl manažer projektu Ing. Jan Rychetský z Ministerstva spravedlnosti, bude proškoleno celkem 1400 osob.

Hlavními body projektu jsou podle Mgr. Jaroslavy Talandové z PMS hlubší vzájemné poznání obou institucí a důkladná znalost pohledu soudců a státních zástupců na bezpečné propouštění. „Systém“ by měl zapojené zaměstnance seznámit například s metodami práce s pachateli trestné činnosti, s vedením motivačního rozhovoru apod.

Norské fondy vyčlenily pro Českou republiku na období od roku 2014 do roku 2021 celkem 184,5 milionu eur (takřka pět miliard korun). Z toho do program „Spravedlnost“ půjde zhruba sedm milionů eur (187,5 milionu korun). V uvedeném programu, který realizuje Vězeňská služba, je určeno dalších 1,59 milionu eur (42,5 milionu korun) na snižování rizik odsouzených prostřednictvím intervenčních programů cílících na zlepšení služeb, jež by měly pomáhat propuštěným vězňům s resocializací. Na další projekt „Zpátky do života“ jde z norských fondů 2,27 milionu eur (přes 60 milionů korun), realizovat jej bude PMS a jeho cílem je zlepšit přístup k alternativním opatřením a trestům skrze probační centra.

 

Zdroj: ČTK
Foto: Hadonos / CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16237436

Go to TOP