Ministři spravedlnosti zemí EU diskutovali o boji proti terorismu

V návaznosti na nedávné teroristické útoky v Rakousku a ve Francii diskutovali ministři spravedlnosti členských zemí EU během videokonference 2. prosince 2020 pořádané německým předsednictvím v Radě EU různé aspekty boje proti terorismu, zejména nenávistné projevy na síti a povinnosti platforem spolupracovat s orgány činnými v trestním řízení.

 

Christine Lambrecht, ministryně spravedlnosti SRN

Diskuze proběhla také o justičních aspektech vlády práva a první Zprávě Evropské komise o vládě práva v EU.

Náměstek ministryně spravedlnosti Mgr. Michal Franěk prezentoval probíhající změny upravující výběr a jmenování soudců a také změny v kárném řízení, které posílí záruky nezávislosti soudců.

Nezávislost a nestrannost soudců považuje Česká republika za nejdůležitější aspekty právního státu. Současně podpořil bližší spolupráci s orgány Rady Evropy, jako je Poradní výbor evropských soudců Rady Evropy nebo Benátská komise, jejímž hlavním zájmem je fungování právního státu.

Ministři byli dále informováni o stavu vyjednávání předpisů v působnosti Rady spravedlnosti a vnitřních věcí a o Sdělení o digitalizaci justice, které přijala Evropská komise téhož dne.

 

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti
Foto:consilium.europa.eu

 

Go to TOP