Soudcovská unie České republiky 1990-2020

Leges a Soudcovská unie, Praha 2020, 256 stran.

Jubilejní sborníky nebývají vesměs zajímavým čtením, nicméně se lze setkat i s opakem, a příkladem v tomto směru je právě tato publikace. Je nutné předeslat, že nemalou zásluhu na tom má její editor Tomáš Němeček, jenž tu znovu osvědčil svoji invenci, kterou již dříve prokázal v řadě knih z právnického světa, jakými byla např. biografie Pavla Rychetského nebo Elišky Wagnerové.

Proč je tato publikace zajímavá, lze ve stručnosti shrnout konstatováním, že odráží vývoj a tep jedné ze tří hlavních součástí veřejné moci, tedy soudnictví.

Kniha je sborníkem dokumentů sledujících třicetiletou historii Soudcovské unie, která, jak plyne z jejího zakládajícího dokumentu z října 1990, je nepolitická profesní organizace soudců z povolání. Jejím cílem je zprostředkovat zájemcům důvody vzniku Unie a její aktivity, které se nutně nedotýkaly jen jejích členů, resp. soudců vůbec, ale mnohem širšího spektra společenského dění. Jakkoli se důsledně prezentuje jako organizace apolitická, nutně do politiky zasahovala nebo přesněji, mnohdy do ní byla vtažena (viz k tomu příspěvek Jaromíra Jirsy nebo Tomáše Lichovníka). K tom je ovšem třeba dodat, že nikdy nesledovala nějaké vlastní mocenské cíle, ale šlo jí o ochranu toho, k čemu jsou soudy povolány. Je to dobře patrné z dokumentů, které vypovídají o dnes již možná pozapomenutých kauzách, jakými bylo odmítnutí jmenování nových soudců prezidentem republiky v roce 2005, nátlak státní moci na soudy ohledně vydání katarského prince stíhaného za pohlavní zneužívání, opakující se debaty o platech soudců, stále neukončené otázky zřízení Nejvyšší rady soudnictví nebo způsob výběru soudců.

Kniha je členěna podle tří dekád existence Unie a obsahuje rozhovory s těmi, kdo stáli v jejím čele, a dalšími osobnostmi, které se podílely na jejím utváření a směřování, a jejich články otištěné ve stavovském periodiku „Soudce“. Každá z těchto pasáží je doplněna dokumenty, zachycujícími materiály masových médií ohledně některých, nezřídka citlivých problémů soudnictví, a to, jak na ně Soudcovská unie reagovala.

Budoucí historici české justice jistě ocení obsáhlou přílohu obsahující usnesení sněmů Soudcovské unie, v nichž jsou zajímavé materiály vypovídající nejen o tom, jakými cestami se tato organizace ubírala, ale také o dějinách české justice, resp. právnictví vůbec.

Kniha je k dispozici zájemcům zdarma v kanceláři Soudcovské unie, Ovocný trh 14, Praha 1.

 

doc. JUDr. PAVEL MATES, CSc., Vysoká škola finanční a správní Praha a Fakulta sociálně ekonomická UJEP Ústí nad Labem

 

Go to TOP