Navždy nás opustil Vladimír Plášil, prezident Exekutorské komory ČR

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dnes 26. 11. 2020 zemřel ve věku 63 let po krátké těžké nemoci soudní exekutor prezident Exekutorské komory pan JUDr. Vladimír Plášil, LL.M.

Doktor Plášil byl zakládajícím členem Exekutorské komory ČR, dlouholetým členem jejího prezidia a od roku 2018 též jejím prezidentem. Od založení profesní samosprávy soudních exekutorů v roce 2001 postupně působil v mnoha dalších orgánech Exekutorské komory a zasadil se o její řádné vedení a správu. V minulosti působil i v jiných právnických profesích a v Legislativní radě vlády.

JUDr. Vladimír Plášil, LL.M., byl vždy otevřen novým nápadům a dotazům svých kolegů, kterým se snažil co možná nejvíce pomáhat. Zasadil se o další transparentnost a elektronizaci Exekutorské komory, která za jeho působení významným způsobem zefektivnila svou činnost. Významným způsobem také přispěl k jejímu zapojení do legislativních procesů a k užší spolupráci s orgány veřejné moci. Za jeho působení v prezidiu posílila Exekutorská komora ČR svou pozici v rámci Mezinárodní unie soudních exekutorů (UIHJ), v jejímž užším vedení jsou nyní i členové EK.

Detaily týkající se posledního rozloučení budou upřesněny podle rozhodnutí rodiny.

Česká advokátní komora vyjadřuje hlubokou soustrast a bolest nad ztrátou doktora Plášila.

Redakce AD

Go to TOP