Slovenská advokátní komora bude mít od ledna nového předsedu

Novým předsedou Slovenské advokátní komory (SAK) bude od nového roku bratislavský advokát JUDr. Viliam Karas, PhD., (na snímku vpravo). Dosavadní předseda JUDr. Tomáš Borec (na snímku vlevo) se k 31. prosinci 2020 vzdal funkce předsedy, nadále však zůstane členem představenstva SAK. Viliam Karas byl zároveň představenstvem SAK již k dnešnímu dni pověřen komunikací za Slovenskou advokátní komoru.

„Funkce předsedy SAK jsem se rozhodl vzdát po zralé úvaze a po dohodě s celým představenstvem, protože v nadcházejících volbách nehodlám kandidovat do orgánů Komory,“ ozřejmil důvody svého rozhodnutí Tomáš Borec. „Mé rozhodnutí také souvisí s pokusy zpochybňovat odbornou práci Komory poukazováním na skutečnost, že jsem, ač jako nestraník, v minulosti zastával funkci ministra spravedlnosti. Vždy jsem zastupoval Komoru podle nejlepšího vědomí a svědomí s cílem co nejúčinněji hájit nezávislost advokacie a ideu právního státu. Řídil jsem se při tom principy profesionality, slušnosti a otevřenosti vůči jiným názorům, a to bez ohledu na jakékoli politické motivy. V této souvislosti mě těší, že představenstvo SAK zvolilo předsedou pana Viliama Karase. Jde o člověka s vynikajícími morálními, lidskými a profesionálními kvalitami. Upřímně mu ve výkonu jeho funkce přeji jen to nejlepší. Zároveň upřímně děkuji všem kolegyním a kolegům, za vynikající spolupráci, ve které jsem nadále připraven pokračovat jako jeden z členů představenstva.“

Nastupující předseda novou funkci vítá, avšak bere ji s pokorou: „Beru to jako službu advokacii, na kterou jsem hrdý, protože zastáváme povolání, jehož posláním je pomoc. Děkuji především Tomáši Borcovi za všechno, co udělal pro dobro slovenské advokacie ve funkci předsedy Komory, za ducha kolegiality, srdečnost a profesionalitu. Současně děkuji kolegyním a kolegům za důvěru a těším se na spolupráci se všemi členy představenstva. V časech, kdy jsou přijímány zásadní legislativní návrhy a změny, které mají velký vliv na advokacii, je důležité, aby zazníval odborný a hrdý hlas advokacie založen na našich hodnotách. Advokátní komora musí být aktivním účastníkem těchto změn a diskusí s cílem chránit nezávislost advokacie, která je nezbytným předpokladem fungování právního státu.“

Představenstvo SAK volí všichni advokáti Slovenska na konferenci advokacie s funkčním obdobím 4 roky. Advokáti volí 9 členů představenstva a 3 náhradníky, samotné představenstvo si mezi sebou vybírá většinou hlasů předsedu.

Na jednání představenstva 24. listopadu 2020 předseda SAK T. Borec oznámil, že se ke konci roku 2020 vzdává funkce a následně představenstvo hlasováním zvolilo nového předsedu, který se ujme funkce od 1. ledna 2021. Nový předseda povede SAK do následující Konference advokátů v červnu 2021.

Česká advokátní komora děkuje odcházejícímu předsedovi JUDr. Tomáši Borcovi za dosavadní spolupráci, gratuluje k nástupu do funkce novému předsedovi JUDr. Viliamu Karasovi a přeje mu mnoho pracovních úspěchů. Zároveň doufá, že dosavadní dobrá  spolupráce obou sobě blízkých advokátních komor bude úspěšně pokračovat a nadále se budou rozvíjet také vzájemné vztahy nejen na půdě stavovských organizací, ale i mezi jednotlivými advokáty.

Zdroj: SAK
Foto: SAK

Go to TOP