NSS znovu otevřel spor o platnost ochranné známky Prim

Nejvyšší správní soud nařídil Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), aby se znovu zabýval platností ochranné známky hodinek Prim, původně zapsané v roce 1985. Vlastnila ji společnost MPM-Quality, nicméně úřad v roce 2014 na podnět konkurenční firmy Elton hodinářská prohlásil známku za neplatnou. Jde o součást dlouhodobých sporů mezi oběma subjekty, které navazují na hodinářskou tradici z období minulého režimu. NSS nyní vyhověl kasační stížnosti MPM-Quality, obsáhlé rozhodnutí zpřístupnil na úřední desce.

Po zásahu NSS se spor o ochrannou známku vrací na začátek. Zrušeno je rozhodnutí Městského soudu v Praze, kterému NSS vytknul nesrozumitelnost i procesní pochybení, i předešlá rozhodnutí ÚPV a jeho předsedy.

NSS poukázal na mimořádný rozsah spisu a složitost sporu. Společnost Elton hodinářská se podle NSS domáhala prohlášení neplatnosti ochranné známky ryze z důvodů dotčení svých autorských práv. Úřad i soud ale nesprávně posuzovaly „zápisnou způsobilost“ známky i z jiných hledisek, jako je například klamavost.

Úkolem ÚPV podle NSS není pokoušet se narovnat právní situaci „vzešlou ze vztahů vzniklých v poměrně vzdálené minulosti, za zcela rozdílných socioekonomických podmínek“. „Je mimořádně obtížné domýšlet na základě fragmentárních indicií, jež se postupně vršily ve spisovém materiálu, jaké bylo předivo vztahů mezi průmyslovými podniky v 60. letech 20. století a později, v konturách reálného socialismu, a to i pro historiky,“ stojí v rozhodnutí.

Kauza nemá podle NSS žádný „restituční rozměr“. Na kroky jednotlivých koncernových podniků v tehdejší ekonomice nelze hledět dnešníma očima. Podniky vznikaly a zanikaly na základě centrálního řízení. „Nelze tedy nyní jednoduše říci, který z nich své vztahy budoval a obchodní kroky prováděl svobodně, a který naopak ve vazalském postavení. Vše, co se tehdy odehrálo, je z právního hlediska fakticita, již je třeba nyní přijmout tak, jak se vyvinula (na rozdíl od případů, které zákonodárce po roce 1989 řešil restitučními předpisy),“ konstatoval NSS.

Vzhledem ke spletitosti sporu je podle NSS pravděpodobné, že se jedna nebo druhá strana, nezávisle na tom, kde leží objektivní pravda, může při prosazování své verze dostat do „důkazní nouze“. Za takové situace by se měl zachovat status quo, plyne z rozhodnutí, se kterým se nyní musí vypořádat ÚPV.

Společnost Elton hodinářská sídlí v Novém Městě nad Metují. Hodinky se v tamní pobočce podniku Chronotechna vyráběly od poloviny minulého století. Nyní je firma součástí Czechoslovak Group. Hodinky označované Prim vyrábí také firma MHM-Quality z Frýdku-Místku, která na přelomu tisíciletí odkoupila některé ochranné známky, původně zapsané Chronotechnou.

Zdroj: ČTK; NSS
Foto: Pixabay

Go to TOP